W oczach lustra

Krystyna Grys urodziła się i mieszka w Lesznie.
Jest autorką wierszy lirycznych i fraszek.W swoich poetyckich penetracjach nie stroni od tematów uniwersjalnych,egzystencjalnych.Kocha Swiat z jego paradoksami i sprzecznościami,które w ostateczności tworzą jedność i ład.Cieszy się więc każdym dniem,każdą chwilą.Manifestuje harmonijność natury,szczerość ludzkich uczuć.Z bólem konfrontuje własną wrażliwość z teraźniejszością i przemijaniem.

Nikos Chadzinikolau