Dokonania

W dniu 27 marca 2009 r.miałam spotkanie poetyckie z dziećmi w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnie.


W dniu 24 marca 2009 r.o godź 10.oo odbyłam spotkanie z trzema klasami klas drugich w Pawłowicach. Spotkanie było bardzo udane. Panie bibliotekarki przygotowały papierowe ptaszki ,na których był mój wiersz o jesieni. Każde dziecko dostało na pamiątkę spotkania kolorowego ptaszka z moim autografem.Dzieci były zachwycone pomysłem.


W dniu 25 marca 2009r. miałam spotkanie w przedszkolu nr 13 w Gronowie.Dzieci przygotowały inscenizację  mojego wiersza.

Było bardzo sympatycznie,miła i serdeczna atmosfera.


W dniu 26 marca 2009 r.odbyłam spotkanie w Szkole Podstawowej w Krzycku Wielkim.Dzieci z uwagą słuchały wierszy o zwierzętach. Zadawały ciekawe pytania ,kiedy je odpytywałam prześcigały się w odpowiedziach.


W dniu 31 marca 2009 r. miałam niezwykłe spotkanie w Areszcie Śledczym w Lesznie z więźniarkami.Słuchały bardzo uważnie. Nie kryły wzruszenia.Prosiły aby je znowu odwiedzić.Zadawały pytania.Były ciekawe jak powstają wiersze,kiedy piszę,od kiedy itd.


W dniu 23 kwietnia 2009 r.o godz.9.oo w Liceum Ekonomicznym obchodzono Światowy Dzień Książki i Praw autorskich ,na który zostałam zaproszona. Po uroczystości odbyłam spotkanie poetyckie z młodzieżą.


W tym samym dniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie odbyło się spotkanie promocyjne mojej nowej bajki dla dzieci pt."Parada Zwierząt". Na spotkanie przyszły dzieci z trzech szkół leszczyńskich.Dzieci były spontaniczne w odpowiedziach.


W dniu28 kwietnia 2009 r.w OBOK- u odbyłam spotkanie z Seniorami widać,że i starsi ludzie spragnieni są poetyckiego słowa.Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze.


W dniu 8 maja 2009 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im Obrońców Polskiego Morza odbyła się uroczystość rocznicowa,na którą przybyli oficerowie

Marynarki z Ustki. Nauczyciele zorganizowali kilka konkursów, również poetycki na temat marynistyczny. Byłam przewodniczącą jurorow.

Dzieci napisały na konkurs bardzo ładne wiersze. Trudno było wyłonić najlepsze,w związku z tym zadecydowałam,że będą trzy miejsca pierwsze,

trzy drugie i trzy trzecie ,reszta dostała wyróżnienia. Dzieci wystawiły marynisticzną sztukę,śpiewały tańczyły. Jednym słowem miło było patrzeć jak zdolne

są polskie dzieci.Chwile spędzone w tej szkole dały wiele radości,satysfakcji i relaksu.Takich uroczystości się nie zapomina.


W dniu 26.września 2009 r. odbyła się uroczystość 650-lecia Drzeczkowa,na którą zostałam zaproszona.Uroczystość rozpoczęła się mszą św., potem było złożenie kwiatów pod pomnikiem bohaterow ostatniej wojny światowej.Część artystyczna odbyła się na boisku gdzie była ustawiona estrada, na której odbył się koncert orkiestry dętej i występy mażoretek z Osiecznej.Występy dzieci przedszkolnych z Drzeczkowa.Wystąpił satyryk ze skeczami.Był zespół taneczny "Iskierki"z Leszna.Mnie poproszono o poczytanie wierszyków dla dzieci.Były konkursy.Całość prowadził red. Edward Baldys.


W dniu 20 października 2009 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie zorganizowała mi spotkanie promocyjne wierszyków dla dzieci pt."Pati,Laki i pluszaki" Na spotkanie przyszły dzieci z różnych szkół podstawowych.Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze.Dzieci brały aktywny udział w dyskusji.Zadawały ciekawe a nieraz zabawne pytania.


10 marca 2010 r.byłam na spotkaniach w prywatnym przedzskolu im."Kolorowy świat".Spotkania odbyły się w dwóch grupach "Maluchów " i "Starszaków".Dzieci uważnie

słuchały bajek,potem same mówiły wierszyki i śpiewały piosenki.Spotkania przebiegły w miłej i radosnej atmosferze.


W dniu 18 marca  2010 r.byłam na spotkaniu poetyckim z więźniarkami w "Areszcie Śledczym" w Lesznie .Kobiety z zainteresowaniem słuchały wierszy ,były wyraźnie wzruszone a kiedy czytałam fraszki reagowały bardzo spontanicznie .Po spotkaniu podarowałam kobietom książki,które potem na ich prośbę podpisywałam.


W dniu 22 kwietnia 2010 r. wraz z koleżanką Barbarą Tylman z Poznania,kolegami Ryszardem Biberstajnem z Leszna,Ryszardem Daneckim z Poznania oraz Pawłem Kuszczyńskim z Poznania (Vice-prezesem ZLP),zostaliśmy  zaproszeni do Śremu na Wernisaż poetycki .Część spotkania odbyła się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Śmiglu.Zwiedziliśmy bibliotekę pięknie wyremontowaną,obejrzeliśmy film o Śmiglu i przy kawie zostaliśmy przedstawieni przez naszego vice prezesa p.Pawła Kuszczyńskiego  kierownikowi biblioteki Jerzemu Kondrasowi i pracownikom biblioteki.Następnie każde z nas odbyło spotkanie poetyckie w szkołach.Ja miałam spotkanie w 1 Liceum Ekonomicznym.Spotkanie przebiegło w skupieniu,ponieważ jak wiadomo 10.kwietnia rozbił się samolot z Prezydentem ,jego małżonką i94 osobami najlepszymi córkami i synami naszej Ojczyzny. Następnie w restauracji spotkaliśmy się ponownie na wspólnym obiedzie.Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz miasta Śmigla p. Adam Lewandowski, który również pisze poezję i jest członkiem naszego Związku Literatów Polskic w Poznaniu.Spotkanie to było owocne sprawiło mi wielką radość ,poczułam się spełniona.


W dniu 29 kwietnia 2010 r. w dzień moich urodzin odbyła się promocja mego tomiku pt."Życie jak dmuchawiec".Przybyła rodzina i  dużo gości.Spotkanie prowadził p.Tadeusz Hofmański z LIpna pedagog i poeta.Wiersze deklamowali:Magdalena Grzeźlikowska i Michał Dudziński.Na wiolonczeli grała Julia Kwiatkowska. Na zakończenie dla uczczenia  moich urodzin był 8-mio kilowy tort a także dla każdego po lampce wina.Otrzymałam wiele życzeń i kwiatów od rodziny,miłośników poezji.W imieniu p. dyrektor i bibliotekarzy życzenia złożył p.mgr Krzysztof Taciak.


30 maja 2010 r.w Małej Bazylice św. Józefa w Kaliszu odbierałam 1 nagrodę za wiersze religijne o św.Józefie.Uroczystość była bardzo doniosła .Uczestniczyło w niej wielu pielgrzymów,księży,prałatów,profesorów Bractwo Kurkowe.Był prezydent miasta oraz laureaci konkursu;"Redemptoris Custos".Nagrodę wręczał ks.bp.Stanisław Napierała.Po mszy i uroczystości odbył się uroczysty obiad w Domu PIelgrzyma.


28 sierpnia 2010 r.Miejska Biblioteka w Lesznie zorganizowała w Wieleniu Biesiadę Poetycką.Przybyli na nią poeci z Poznania i okolic.Biesiada połączona była z wernisażem obrazow kolegów plastyków oraz koncertem.Na zakończenie był poczęstunek, kawą i tortem.


13 października 2010 r. zostałam zaproszona do Zespołu Szkół Ekonomicznych im.J.Amosa Komeńskiego w Lesznie na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.Po oficjalnych uroczystościach odbyłam spotkanie z bibliotekarzami szkolnymi oraz młodzieżą.Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze.


15 października 2010 r.Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury zorganizowało spotkanie poetyckie;"Jesień z Pegazem".na którym w pierwszej części pokazano slajdy zdjęć Eli Weikt następnie pokazano zdjęcia Kamili Kampy.Potem wystąpili poeci ze swymi wierszami .Również ja miałam przyjemność wystąpić ze swoimi wierszami.Po spotkaniu odbył się skromny poczęstunek i wspólne rozmowy.


Z okazji Międzynarodowego Listopada poetyckiego 4 listopada 2010 miałam spotkanie w Czempiniu w Szkole Podstawowej.Na dworcu czekał na mnie vice-burmistrz oraz p.Robert.Wpierw zwiedziłam Urząd Gminy ,potem nowy okazały obiekt sportowy.O godz.11-tej odbyło się poetyckie spotkanie z młodzieżą gimnazjalną.Młodzież zadawała ciekawe pytaniaDzieci z 2-giej klasy podst.przedstawiły inscenizację moich wierszy oraz obdarowali mnie swoimi rysunkami odnoszącymi  się do treści moich wierszy. Zostałam zaproszona na wspaniały obiad,w którym uczestniczyli p.vice-burmistrz,p.Grzegorz oraz nauczycielki tejże szkoły.


 W dniu 20.11.2010 r. w leszczyńskim ratuszu , odbyło się podsumowanie Konfrontacji,którą co rocznie organizuje Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury.W spotkaniu tym brałam udział.Oprócz laureatówbyło dużo gości.Na zakończenie był poczęstunek.

___________________________________________________________________________________

W dniu 07.12.2010 r. zostałam zaproszona na spotkanie z uczniami klas pierwszej i drugiej Szkoły Podstawowej w Zaborowie,które odbyło się w Gminne Bibliotece w Zaborowie.Dzieci z uwagą słuchały wierszy o zwierzętach.Bardzo spontanicznie odpowiadały na pytania.Na zakończenie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie.Dzieci obdarowały mnie własnoręcznie zrobionym z plasteliny żłóbkiem oraz gwiadą betlejemską.Przyrzekliśmy sobie,że znowu się spotkamy.

______________________________________________________________________________________

10 Grudnia  2010 r. zostałam zaproszona na koncert Państwowej Szkoły Muzycznej w Lesznie.Koncert w pierwszej części poświęcony był Chopinowi.W tej części wystąpili śpiewacy z Poznania. Drugą część otwierał utwór skomponowany przez dyrygenta p.Pluskotę do mojego wiersza'Pejzaż wigilijny".Pan Pluskota uroczyście wręczył mi partyturę swojej kompozycji.Druga część koncertu była wypełniona kolędami,które wykonała orkiestra i chór Szkoły Muzycznej.


W dniu 10 marca 2011 r.zostałam zaproszona do Prywatnego Przedszkola Heepi Days na spotkanie poetyckie.Spotkanie odbyło się w dwóch grupach,u maluszków i starszaków .Dzieciaczki były bardzo milutkie.potrafiłam z nimi nawiązać kontakt.Widziałam,że wierszyki podobały się dzieciom.Po spotkaniu zrobiliśmy wspólne zdjęcie.Dzieci tuliły się do mnie i chciały całuski.Same też zaśpiewały dla mnie piosenkę .Powiedziały też dwa wierszyki z mojego tomiku ,które nauczyły się na pamięć.Na zakończenie otrzymałam od jednej i drugiej grupy kwiaty, laurki własnoręcznie zrobione z makaronu i pofarbowane na czerwono śliczne  korale.


W dniu 7 kwietnia2011 r. odbyłam spotkanie poetyckie z więźniarkami w Areszcie Śldczym w Lesznie.Kobiety uważnie i ze wzruszeniem słuchały wierszy.Prosiły o więcej i o takie,które mówią o naszych trudnych czasach.Spotkanie trwało półtorej godziny.Potem odpowiadałam na zadawane pytania.Podarowałam im swoje tomiki oraz tomiki wierszy dla dzieci .Bardzo były ucieszone i na koniec prosiły o wpisanie dedykacji.Dwie panie podeszły i w imieniu wszystkich podziękowały i ofiarowały własnoręcznie zrobioną serwetkę.Spotkanie takie daje mi wiarę w siebie i sens tego co robię.


28 maja 2011 r.zostałam zaproszona przez Bibliotekę w Gronowie na spotkanie  poetyckie z dziećmi klasy drugiej  Szkoły Podstawowej w Gronowie .Dzieci żywo reagowały na wiersze.Wykazały się inteligencją i bystrością .Spotkanie przebiegło w miłej i radosnej atmosferze.Dzieci pytały się ,kiedy je znowu odwiedzę.Podarowały mi doniczkę z kwiatami hiacyntu.


9 maja 2011 r. zostałam zaproszona do Szkoły Podstawowej nr 2 im.Obrońców Polskiego Morza na uroczystość z okazji rocznicy  nadania szkole imienia tegoż Patrona.Dzieci z klas 1 - 3 pisały wiersze marynistyczne,które jako juror oceniałam.Ponieważ wiersze były bardzo ładne oceniłam je wysoko i dałam po 2 pierwsze miejsca,dwa drugie i dwa trzecie.Reszta dostała wyróżnienia.Dzieci biorących udział w konkursie było 13 -cioro .Wszystkie oprócz nagród szkolnych, otrzymały w nagrodę moje tomiki z wierszami dla dzieci.


16 maja 2011 r. na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 2 im.Obrońców.Polsk.Morza do klas drugie i trzeciej ,odbyłam spotkanie poetyckie.Samo to,że spotkanie trwało dwie godziny świadczy o tym jak dzieci były zainteresowane poezją.Troje dzieci zabawiło się w redaktorów i przeprowadzili ze mną wywiad.Pytania były bardzo mądre i ciekawe.międzi innymi:kto jest moim autorytetem.a także dlaczego piszę o zwierzętach ,czy je lubię.Co bym zrobiła gdybym wygrała dużo pieniędzy.Na zakończenie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia z obiema klasami.Otrzymałam również kwiaty doniczkowe.


W dniu 23 maja 2011 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im.Marii Konopnickiej zorganizowała konkurs pt.: "Zwierzęcy Świat poezji wart"czyli zwierzęta w poezji dziecięcej Krystyny Grys.Do konkursu przystąpiło 25-cioro dzieci.Byłam gościem honorowym oraz przewodniczącą jurorów.Dzieci oceniane były za zgodność z tematem,za zapamiętanie tekstu,płynność w deklamowaniu wierszy, za rekwizyty i przebrania oraz ogólny wyraz artystyczny .Przyznano pierwsze, drugie  i trzecie miejsce a także trzy wyróżnienia.Dzieci te dostały nagrody ze szkoły ,dyplomy,a ode mnie moje tomiki  z wierszami o zwierzętach.Reszta biorąca udział otrzymała dyplomy , słodycze od szkoły i ode mnie.Na koniec miałam krótkie spotkanie poetyckie.Na moje zadawane pytanie dzieci chętnie zgłaszały się do odpowiedzi.Z dziećmi biorącymi udział w konkursie było  zrobione wspólne zdjęcie.Cała impreza trwała przeszło trzy godziny.Otrzymałam od grona nauczycielskiego i p. Dyrektor dyplom z podziekowniem,dzieci również mi pięknie podziękowały  wręczyły mi piękny długopis i kwiaty. Zmęczona ale radosna wróciłam do domu.


13-go lipca 2011 r. zostałam zaproszona do "Klubu na Piętrze" przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie.W czasie wakacji przychodzą tutaj dzieci na zajęcia.Odbyłam z nimi spotkanie poetyckie.Jedna dziewczynka zadeklamowała mój wiersz z konkursu w Szkole nr 1.Spotkanie było miłe w przyjaznej atmosferze.Dzieci zadawały pytania.Na koniec otrzymałam kwiaty i śliczną parasolkę z Logo Klubu i Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie.


W dniu 21 września 2011 r. zostałam zaproszona do Stowarzyszenia Alzheimerowców. Przybliżałam opiekunom jak pomagać chorym. Przeszłam ogniową probę w walce z chorobą Alzheimera mego męża,z którą musiałam się zmagać sama.Kiedy mój mąż chorował nie było jeszcze stowarzyszenia,w którym spotykają się opiekunowie chorych na Alzheimera.Mogą przekazywać sobie swoje doświadczenia i wspomagać się wzajemnie.Ja swoje przemyślenia i walkę z chorobą wkładałam w swoje wiersze.Poproszono mnie o przeczytanie kilka takich wierszy.Kończąc moje spotkanie wszyscy byli wyraźnie wzruszeni i dziękowali mi za przybycie.Dla mnie było to jakieś nowe doświadczenie.


W dniu 25 i 26 października 2011 r. na zaproszenie Liceum Ekonomicznego odbyłam dwa spotkania poetyckie z trzema 2-gimi klasami.Spotkania  odbyły się w miłej i serdecznej atmosferze.Tak 25 jak i 26 października ,młodzież chciała abym jeszcze drugą godzinę im poświęciła.Miłe jest,że młodzież kocha poezję i chce jej słuchać.Do domu wróciłam podbudowana postawą młodzieży.


W dniu 3 i 4 listopada 2011 r.brałam udział w spotkaniach w związku z Międzynarodowym Listopadem Poetyckim w Poznaniu .Inauguracja odbyła się na Uniwersytecie Poznańskim w auli Lubrańskiego.Gdzie czytałam jeden ze swoich wierszy.Poznałam piosenkarkę Eleni zrobiłyśmy sobie wspólne zdjęcie.Na drugi dzień 10-ciu poetów przyjechało do Leszna.W tym z USA Robert M.Giannetti i z Serbii Vladan Stamenković.Wpierw było spotkanie przy śniadaniu na ratuszu,na które przyszedł vice-prezydent miasta p.Grzegorz Rusiecki.Potem poeci rozjechali się do poszczególnych szkól.Ja miałam promocję mojej książki pt."Smak życia", którą uświetnił swoją obecnością poeta z USA p.Robert M.Giannetti.Spotkanie poprowadził krytyk literacki,poeta,prezes Związku Literatów Polskich w Bydgoszczy p.Dariusz Tomasz Lebioda,który był również wydawcą tej książki.Sponsorami był Prezydent miasta p. Tomasz Malepszy oraz Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie.Pomimo wczesnej pory spotkania,publiczność dopisała .Był poseł na sejm p.Borowiak,państwo Grysowie, moi przyjaciele ,panie z Klubu Książki,p.Jędraś,p.Glapiak,młodzież i dzieci ze szkoły nr 2 .Przybyło tyle ludzi,że trzeba było dostawić krzesła.Zostałam obdarzona całym naręczem kwiatów.Potem jeszcze w bursie spotkaliśmy   się znowu z poetami przy obfitym obiedzie i kawie. Pożegnanie było wzruszające i serdeczne.Wróciłam do domu bardzo zmęczona ale szczęśliwa.


22 Listopada 2011 r. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała w Krzemieniewie "limerykon",na który zostali zaproszeni:Ella Hyciek,Lech Konopiński,MarcinBrykczyński oraz moja skromna osoba.Publiczność dopisała ,było bardzo wesoło.Spotkanie trwało dwie godziny.Miło było spotkać się z Ellą,Lechem i Marcinem ludzmi z wielkim poczuciem humoru.Spotkanie zaszczycił prezydent miasta Leszna p.Tomasz Malepszy oraz wujt gminy Krzemieniewo.


W dniu 24 listopada 2011 r. Biblioteka Parafialna przy kościele św.Jana Chrzciciela zorganizowała spotkanie wspomnień,na które zostałam zaproszona.Wspominaliśmy naszego Papieża Jana Pawła II-go,Kardynała Stefana Wyszyńskiego,Ks.Jerzego Popiełuszkę oraz pierwszego po wojnie proboszcza leszczyńskiego Ks.Teodora Korcza.Z tej okazji przeczytałam wiersze poświęcone Papieżowi Janowi Pawłowi II,Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i Ks.Jerzemu Popiełuszce.O proboszczu Teodorze Korczu miałam osobiste wspomnienia,ponieważ często pożyczałam książki z Biblioteki Parafialnej, a kiedy je zwracałam to dyskutowaliśmy o nich.Były to ciekawe rozmowy ,z których wyciągałam ciekawe wnioski.Śpiewaliśmy również kolędy.Był też mały poczęstunek.Spotkanie było bardzo miłe.Na koniec zrobiliśmy wspólną fotografię.


30 Listopada 2011 r. zostałam zaproszona do Zespołu Szkół w Górznie do dzieci przebywających tutaj na rehabilitacji .Zabrałam dzieciom czekolady,ktorymi ich poczęstowałam.Dzieci poszkodowane przez los ,garnęły się do mnie.Czytałam im wierszyki o zwierzętach,a także opowiadałam o swoich kotach i psach,które kiedyś miałam.Dzieci słuchały chętnie ,opowiadały również o swoich zwierzętach,które mają w domach.Do domu wróciłam bardzo poruszona,wzruszona.


 W dniu 09.grudnia 2011 r.zostałam zaproszona na spotkanie wigilijne do Stowarzyszenia Alzheimerowców,na którym przeczytałam wiersze związane z świetem Bożego Narodzenia.Spotkanie było bardzo wzruszające.

______________________________________________________________________________________

W dniu 12 grudnia 2011 r.zaprosiło mnie Przedszkole nr 13 Leszno-Gronowo.Dzieci było bardzo dużo,bo zebrały się dwie grupy.Również tutaj czytałam dzieciom wiersze o zwierzętach,opowiadałam o ich życiu i zwyczajach.Dzieci były bardzo zainteresowane.Wykazały się dużą wiadomością.Śpiewały mi piosenki i mówiły wierszyki.Na koniec było również zrobione wspólne  zdjęcie.

________________________________________________________________________________________-

W dniu 14,grudnia 2011 r.w Miejskiej Bibliotece Publicznej im.St.Grochowiiaka,spotkaliśmy się na "Hoince poetyckiej".wiersze swoje prezentowali poeci: Irena Bajserowicz, Joanna Borzęcka, Eleonora i Ryszard Biberstajnowie, Kamila Kampa, Tadeusz Hofmański oraz Zbigniew Zalesiński. Maria Urbaniak ze wzgledu na chorobę była nieobecna. Całość bardzo pomysłowo, prowadziła Elżbieta Kuśnierek. Każdy z poetów, jak już jest w zwyczaju tej imprezy, zapalał świecę na żywej choince.Na koniec składaliśmy sobie świąteczne życzenia i dzieliliśmy się opłtakiem.

________________________________________________________________________________________

W dniu 14.stycznia 2012 r.odbyło się spotkanie "Noworoczne" w Kasynie oficerskim członków Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Lesznie. Spotkanie było pełne humoru. Czytaliśmy wesołe wiersze, Złożyliśmy sobie życzenia noworoczne. Lampką szampana uczciliśmy nasze spotkanie. Przy kawce i słodkim odbyły się miłe pogawędki.

___________________________________________________________________________________________

23.lutego.2012 r.spotkaliśmy się na salce parafialnej na śpiewaniu kolęd. Na spotkanie przyszła dyr Szkoły Podstawowej nr 1 p.Ludomira Powidzka z dziećmi,które zagrały kilka kolęd na mandolinach,Nam do śpiewu akompaniowała p. dyrektor.

_________________________________________________________________________________________

29.lutego 2012 r. zostałam zaproszona jako juror na konkurs recytatorski do Szkoły Podstawowej im.17 Pułku Ułanów w Rydzynie. Dzieci pieknie recytowały, z emfazą i zacięciem aktorskim. Jurorki wytypowały cztery dziewczynki do dalszych eleminacji. Po konkursie odbyłam krótkie spotkanie poetyckie z dziećmi. Dzieci były bardzo aktywne, słuchały z zainteresowaniem, zadawały dużo pytań.Również takie kiedy je znowu odwiedzę.

_________________________________________________________________________________________________

W dniu 10 marca 2012 r. zostałam zaproszona przez Kierowniczkę Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzemieniewie p. Annę Weber, na spotkanie z seniorkami w Garzynie. Spotkanie uświetniła p.Zofia Dragan ze swoim kabaretem "Dziura" z Bukówca Górnego oraz p. Ewa Śniady z klubu kwadrat w Lesznie, która przepięknie zaśpiewała piosenki H. Banaszak, A. Majewskiej i K. Prońko. Spotkanie było bardzo miłe. Był również poczęstunek i pogaduszki. Ja starałam się urozmaicić kobietom czas fraszkami i limerykami. Było to spotkanie pełne humoru i relaksu.

__________________________________________________________________________________________________

W dniu 14.marca 2012 r. odbyłam spotkanie poetyckie z więźniarkami w Areszcie Śledczym w Lesznie. Tym razem odbyło się na oddziale w świetlicy. Przyszło 16-cie kobiet. Z zainteresowaniem słuchały wierszy. W twarzach było widoczne wzruszenie. Potem czytałam im fraszki. Podarowałam im tomiki wierszy lirycznych jak równiez bajki dla dzieci. Prosiły o autografy do nich. Jednak pomimo zachety z mojej strony nie zadawały pytan.Nie umiały się otworzyć.

__________________________________________________________________________________________________

Miejska Biblioteka Publiczna im.st.Grochowiaka w Lesznie oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie, zorganizowali w dniu 22 marca 2012 r. XV Parnas Leszczyński w pałacu w Trzebinach. Wystąpili w nim poeci: Eleonora i Ryszard Biberstajnowie, Irena Bajserowicz, Joanna Borzęcka, Kamila Maria Kampa, Stanisław Kruk, Tadeusz Hofmański, Zbigniew Zalesiński i ja. Spotkanie prowadziła p. Ewelina Konieczna. Muzyką uświetnili: Lidia Gertner-Woźniak śpiew, Rafał Ratajczak gitara. Na spotkanie przybył wujt gm. Święciechowa p. Marek Lorych oraz p.Marek Tulewicz z Samorządu Kultury w Święciechowie. Publiczność dopisała, sala pękała w szwach. Po spotkaniu była kawa ciasto i miłe pogaduszki. Spotkania takie integrują środowisko, zawiązuje się więź koleżeńska.

__________________________________________________________________________________________________

W dniu 13 kwietnia 2012 r.Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury zorganizowało w Centrum Kultury spotkanie poetyckie pt. " Wiosna z Pegazem . "Spotkanie miało w programie trzy części. W pierszej fotoreporter p.Sławek Skrobała przedstawił swoje zdjęcia , w tym również  nagrodzone. W drugiej części wystąpili poeci ze swoimi wierszami. Byli to: Eleonora i Ryszard Biberstajnowie, Ewa Baranowska, Urszula Ciszewska, Tadeusz Hofmański, Kamila Maria Kampa, Stanisław Kruk, Zygmunt Maciejczyk, Gabriel Roszak, Jerzy Stankiewicz, Bogusława Szopa, Zbigniew Zaleśiński, Irena Maria Zborowska i moja skromna osoba. W trzeciej części wystąpił zespół muzyczny w składzie Tomasz Biberstajn, Tomasz Cybal i Maciej Józefiak. Spotkanie było bardzo miłe, szkoda, że tym razem publiczność nie dopisała.

________________________________________________________________________________________________

W dniu11.V.2012 r. zostałam zaproszona przez Szkołe Podstawową nr 2 im.Obrońców Polskiego Morza w Lesznie na uroczystość 80-cio lecie powstania szkoły oraz na 40-to lecie nadania szkole imienia Obrońców Polskiego Morza. W tym dniu odbyła się uroczysta msza św. w kościele św.Mikołaja w Lesznie. Potem odbyła sie akademia w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie , na którą przybyli: Prezydent miasta Leszna, kierownicy  oraz nauczyciele leszczyńskich szkół. Żyjący jeszcze kierownicy i nauczyciele świętującej szkoły. Najważniejszymi gośćmi byli zaproszeni opiekunowie szkoły, marynarze z Ustki, którzy na tą okoliczność podarowali piękną orginalną kotwicę. W związku z rocznicą, dzieci brały udział w międzyszkolnym konkursie ortoraficznym, plastycznym oraz na wiersze marynistyczne, które jak co roku oceniałam. Wiersze były ciekawe, w związku z tym dwoje dzieci otrzymało pierwszą nagrodę, dwoje drugą, jedno trzecie. Pięcioro dzieci otrzymało wyróżnienia. Dzieci produkowały się na scenie, przedstawiając Warszawską Syrenkę wędrującą nad morze i jej spotkanie z wycieczką dzieci a potem  z Neptunem. Następnie był przemarsz z kwiatami pod pomnik Obrońców Polskiego Morza. Zwiedzanie okolicznościowej wystawy. Po oficjalnej uroczystości w szkolnej stołówce odbył się poczęstunek.Otrzymałam kwiaty z obietnicą spotkania się znowu za rok. Lubię przychodzić tutaj, kierowniczka p. Teresa Domańska to miła osoba jak również zaprzyjaźniona ze mną nauczycielka p.Mirella Dziedzic. Dobrze się z nimi współpracuje.

________________________________________________________________________________________________

W dniu 11.V.2012 r. zostałam zaproszona na noc w bibliotek do Biblioteki w Pawłowicach. Odbyłam tam poetyckie spotkanie z czytelniczkami biblioteki. Panie bibliotekarki przygotowały się bardzo starannie. Podpisywałam wcześnie wydrukowane  kartki w kształcie książki z moimi fraszkami, które potem zostały rozdane czytelniczkom. Następnie zostałyśmy zaproszono na piętro gdzie czekał na nas zastawiony stół. Przy każdym nakryciu był karnecik ze złotą myślą. Było bardzo rodzinnie i wesoło. Po takim spotkaniu chce się żyć.

________________________________________________________________________________________________

W dniu 12.V.2012 r. zostałam zaproszona do Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wlkp. w Rydzynie. Szkoła świętowała  40-to lecie nadania szkole imienia. Została odprawiona uroczysta msza,potem  utworzył sie pochód, który przemaszerował do szkoły.  Na uroczystość przybyli kierownicy i nauczyciele ościennych szkół. Przedstawiciele Gminy, ułani na koniach,  poczty sztandarowe, młodzieżowa orkiestra z Ponieca, a także dwóch weteranów ułanów i żona ułana 99-cio letnia p. Zofia Kosterowa, pełna werwy i humoru. Była grupa dzieci i nauczyciele spod Warszawy, których szkoła nosi również nazwę 17 Pułku Ułanów. Dzieci często odwiedzają się współzawodniczą w konkursach. Tym razem także odbyły się konkursy. Na uroczystości rozdano nagrody.  Złożono kwiaty pod tablicą  pamiątkową szkoły, zwiedzono okolicznościowe wystawy. Na zakończenie był wspólny obiad w szkolnej stołówce. Takie spotkanie trwale zapisuje się w pamięci.

_________________________________________________________________________________________________

W dniu 26.07.2012 r. wraz z koleżankami Magdą Pocgaj i Mirką Prywer zorganizowałyśmy wspólnie nasze imieniny połączone z popołudniem poetyckim w Związku Literatów polskich w Poznaniu. Był obiad przygotowany przez Mirkę Prywer oraz podwieczorek, który przygotowałyśmy z Madzią Pocgaj. Między posiłkami była część poetycka pod nazwą:"Cztery pory roku". Tłem do recytacji była muzyka Vivaldiego. Spotkanie uświetniły poetki: Helena Gordziej, wice-prezes Danuta Bartosz, Teresa Januchta, Barbara Tylman, Kalina Izabela Zioła, Kamila Kampa. Koledzy poeci:Prezes Związku Literatów Polskich p. Paweł Kuszczyński, Lech Konopiński, Roman Podlewski, Stanisław Leon Machowiak z żoną. Przybyli również goście honorowi dyr II L O p. M. Dembska oraz p. Józef Tycner. Spotkanie odbyło się w miłej rodzinnej atmosferze. Miłe były rozmowy i wspominki wakacyjne Madzi Pocgaj. Dobrze, że Związek Lit. Polskich zapoczątkował "Obiady czwartkowe". Jest to wspaniała okazja do integracji między poetami.

_________________________________________________________________________________________________

25.08.2012 r. W Lochach Miejskiej Biblioteki im. St. Grochowiaka, odbyła się "Biesiada poetycka", pod nazwą "Igrzyska sportowe" na którą przybyli Poeci z Poznania z Lipna, wystąpili również poeci z Leszna. Spotkanie prowadził p. Sergiusz Sterna-Wachowiak. Pierwszą nagrodę zdobyła Eleonora Biberstajn drugą Z. Gbiorczyk z Poznania, trzecią Ryszard Biberstajn, czwartą p. Minkenia. Prezes Związku Literatów Polskich w Poznaniu p. Paweł Kuszczyński, Ryszard Danecki z Poznania oraz moja skromna osoba, wystąpiliśmy poza konkursem. Było biesiadnie i wesoło.

________________________________________________________________________________________________

W dniu 26 września 2012 r. zostałam zaproszona do Stowarzyszenia "Alzheimer", gdzie spotkałam się chorymi na Alzheimera i ich opiekunami. Czytałam swoje   wiersze i fraszki. Zebrani chętnie słuchali pogodnych tekstów. Gromkimi  oklaskami dali  swój aplauz. Atmosfera była przyjazna i familijna. Spotkanie takie daje zadowolenie, że coś dla ludzi spragnionych kontaktów można zrobić. Napewno będę tu wracać.

________________________________________________________________________________________________

10 pażdziernika 2012 r. zaproszono mnie do Stowarzyszenia " Alzheimer". Pomimo brzydkiej pogody zebrało się dużo chorych z opiekunami. Ponieważ przepadał Dzień papieski , czytałam   wiersze  poświęcone naszemu Papieżowi Janowi Pawłowi II,  umieszczone w Antologii poświęconej Papieżowi Janowi Pawłowi II. pod tytułem" Cud, który trwa" i z dedykacją Papieżowi poecie- poeci. Słuchający byli wzruszeni.  Obiecałam, że na następne spotkanie przygotuję wesołe teksty, bo są takich spragnieni.

________________________________________________________________________________________________

W dniu 20 pażdziernika 2012 r.odbyło się spotkanie poetyckie Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Lesznie w zamku w Rydzynie. Przybyła publiczność z Leszna i Rydzyny. Wystąpili Eleonora i Ryszard Biberstajnowie, Kamila Kampa, Arkadiusz Dodot, Urszula Ciszewska, Tadeusz Hofmański, Gabriel Roszak,  Jerzy Stankiewicz, Ireneusz Szafranek,Bogusława Szopa, Zbigniew Zalesiński. Spotkanie zaszczycił vice-prezydent miasta Leszna p. Grzegorz Rusiecki. Na spotkanie przybył również p. Bogusław Janik, który przywiózł Antologie pt. Strofy Gębickie. W Antologii znajdują się wiersze również naszych członków LSTK: Eleonory i Ryszarda Biberstajnów, Ireneusza Szafranka a także moje. Otrzymaliśmy od p. B. Janika egzemplarze autorskie. Można było także kupić książki. Spotkanie w tak pięknym wnętrzu miało swoistą atmosferę. Występujący poeci bardzo pięknie mówili swoje wiersze, za co otrzymali gromkie brawa.                                  

________________________________________________________________________________________________ 

W dniu 24 pażdziernika 2012 r. na zaproszenie  kier.biblioteki w Krzemieniewie p.Anny Weber oraz  p. Małgorzaty Merty kier. biblioteki   w Garzynie pow. Leszno, odbyłam spotkanie z  z czytelniczkami biblioteki w Garzynie. Spotkanie odbyło się  kameralnie przy długim stole, pięknie udekorowanym. Była kawa , herbata a także ciasteczka. Panie z uwagą słuchały poezji . Odnajdywały w niej własne przeżycia emocjonalne. Niektórym wzruszonym, łzy zaszkliły się w oczach. W drugiej części  starałam się rozbawić panie fraszkami i limerykami,  myślę, że mi się to w pełni udało.Spotkanie trwało pełne trzy godziny w miłej i serdecznej atmosferze.

_________________________________________________________________________________________________

W dniu 26 pażdziernika 2012 r.  zostałam zaproszona do Prywatnego Przedszkola "Kolorowy Świat" w Lesznie. Spotkanie odbyło się w dużej sali z czterema grupami dzieci: Motylkami, Zajączkami, Krasnoludkami i Złotymi Rybkami. Dzieci  brały czynnie udział  w spotkaniu. Czytałam im wiersze o zwierzętach. Dzieci wykazały się dużymi  wiadomościami o zwierzętach. Były grzeczne i z uwagą słuchały wierszy. Na pamiątkę zrobiliśmy sobie zdjęcia, z każdą grupą oddzielnie. Na zakończenie dzieci mówiły wierszyki i pięknie śpiewały. Miło spotykać się z dziećmi, są spontaniczne i bardzo chętne do rozmowy. Takie spotkania dają radość i są miłym wspomnieniem.

________________________________________________________________________________________________

W dniu 7. listopada 2012 r. odbył się XXXV  Międzynarodowy Listopad Poetycki w Poznaniu, na który zostalam zaproszona. Inauguracja  odbyła się w auli Lubrańskiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na jubileuszowy Listopad przybyło wiele zaproszonych gości z zagranicy i Polski. Nie sposób wszystkich wymienić. Przybyła ZHAO ZHIFANG poetka z Chin z samego Pekinu. LAM QUANGMY poeta z Wietnamu, który uświetnił spotkanie swoim pięknym śpiewem. Na gitarze zagrał nam poeta z Rosji VLADIMIR STOCKMAN. Odbył się również maraton poetycki, w którym każdy poeta mówił swój wybrany wiersz. Były również odznaczenia dla poetów. Seniorka naszego Związku  poetka Helena Gordziej otrzymała nagrodę im. Marii Konopnickiej. Zbigniew Gordziej za ostatnio wydany tomik otrzymał nagfrodę Listopada Poetyckiego. Także seniorzy Lech Konopiński i Ryszard Podlewski otrzymali nagrody. Po uroczystości wszyscy poeci zostali zabrani do szkół, gdzie odbyli lekcje poetyckie. Mnie przypadła lekcja w Podstawowej  Szkole nr 66 im. Marii Skłodowskiej Curii. Zostałam serdecznie przywitana przez vice- dyrektorkę p. Lidię Konieczną Mazur. Spotkanie z dziećmi w trzeciej klasie przebiegło w serdecznej atmosferze. Dzieci z tej klasy są bardzo rozwinięte. Mają dużo wiadomości. Były bardzo zainteresowani poezją co oczywiście cieszy poetę. Spotkanie trwało dwie godziny.Pożegnanie było wzruszające.

________________________________________________________________________________________________

W czwartek odbył się dalszy ciąg Międzynarodowego Listopada Poetyckiego ,ale  w Lesznie. Organizatorami byli: Zw. Lit. Polskich oddział w Poznaniu,Stowarzyszenie Bibl.Polskich oddział w Lesznie oraz.  Biblioteka Powiatowa im. St. Grochowiaka w Lesznie.  p. Dyr. Małgorzata Halec przywitała wszystkich na  " Poranku poetyckim pod ratuszową wieżą". Na którą przybyło 9- ciu poetów w tym 5-ciu z zagranicy. Z Chin - ZHAO ZHIFANG, Wietnamu LAM QUANG MY, Węgier GEZA CSEBY, Rosji VLADIMIR STOCKMAN, poeta z niemiec, polskiego pochodzenia KARL GRENZLER . Z polskich poetów byli: Kazimierz Burnat, Dariusz Tomasz Lebioda, Marek Czuku.Grupą przewodził  poznański poeta Ryszard Danecki Spotkanie zaszczycili p.vice-prezydent p. Grzegorz Rusiecki oraz przedstawiciel starostwa.Wśród zaproszonych gości był również, poeta leszczyński Ryszard Biberstajn a także moja skromna osoba. Tutaj także poeci odwiedzili Szkoły gdzie odbyli lekcje poetyckie.

________________________________________________________________________________________________

W dniu10. listopada 2012 r. wraz z Ryszardem, Eleonorą i Tomaszem Biberstajnem zostaliśmy  zaproszeni przez p. Bogusława Janika i St. J. Rostworowskiego do Pępowa na promocję Almanachu "Strofy Gębickie" połączoną z uroczystą , patriotyczną mszą w kościele św. Jadwigi. Po mszy przeszedł pochód pod pomnik  gdzie złożono kwiaty i znicze. Następnie odbyła się promocja, na której aktorzy z Teatru Nowego w Poznaniu, deklamowali nasze wiersze. Promocję uświetnił swoją piękną grą na pianinie Tomasz Biberstajn. Na promocję przyjechała z Francji poetka p. Agata Kalinowska Bouvi, której wiersz jest również w Almanachu.  Na zakończenie wystąpił miejscowy chór. Wójt gm. Pępowo zaprosił nas na kawę i ciasto do kawiarenki.  Na kolację zaprosił nas p. Bogusław Janik do Gębic. Były robione pamiątkowe zdjęcia, a także do późna miłe Polaków rozmowy.

________________________________________________________________________________________________

12 listopada 2012 r. na zaproszenie Przedszkola w Dąbczu, miałam spotkanie  z dziećmi , z 4-ma grupami. Dzieci chętnie odpowiadały na moje pytania, z uwagą słuchały wierszy i opowiadań o zwierzętach. Wszystkie grupy zaśpiewały wspólnie piosenkę o jesieni. Dwoje dzieci mówiło wierszyki o jesieni. W prezencie zostawiłam dzieciom trzy tomiki zadedykowanych wierszy. Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Przy pożegnaniu dzieci radośnie uśmiechając się kiwały mi rączkami i przesyłały całuski. Dzieci dają tak wiele radości. Chętnie z nimi się spotykam.

______________________________________________________________________________________     

 29 Listopada 2012 r.w świetlicy parafialnej kościoła św. Jana, odbyła się patriotyczna wieczernica, na którą zebrali się licznie parafianie. Przybył również ks. proboszcz Wł. Marzęcki, ks. R. Zając, państwo Ewa i Tadeusz Kwapiszowie.Spotkanie prowadziła Pani Maria Cierkosz, która również uraczyła nas swoimi świetnymi rogalikami. Spotkanie muzycznie uświetniła akompaniując nam Pani L. Powidzka.Śpiewaliśmy patriotyczne pieśni, ja czytałam moje wiersze patriotyczne. Spotkanie było bardzo udane.Wszyscy przeżywaliśmy wzniosłość chwili.

______________________________________________________________________________________

11 Grudnia 2012 r. zostalam zaproszona do Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej na uroczysty wieczór opłatkowy. Spotkanie otwarła Prezes Stowarzyszenia Pani Danuta Poch, która przywitała wszystkich zaproszonych gości oraz członków Stowarzyszenia.Zasiedliśmy przy długim, pięknie zastawionym przez członkinie stole. Wpierw złożyliśmy sobie życzenia dzieląc się opłatkiem. Przeczytałam wiersze poświęcone Świętom i wigilii. Wieczór upłynął w wesołej i miłej atmosferze.

_______________________________________________________________________________________

W dniu 28. grudnia 2012 r. członkowie Stowarzyszenia Alzheimer zebrali się na uroczystym opłatku, na który zostałam zaproszona, co było dla mnie wielkim zaszczytem. Frekwencja dopisała. Członkinie przygotowały smaczne potrawy, na pięknie udekorowanym stole.Do zebranych z miłym słowem i życzeniami świątecznymi zwróciła się p.Teresa Jęślikowska, następnie również i ja złożyłam zebranym świąteczne życzenia, zarecytowałam też okolicznościowy wiersz. Dzieliliśmy się opłatkiem, życząc sobie przede wszystkim zdrowia, co wiadomo,że dla tych schorowanych ludzi jest najważniejsze. Zastawione potrawy zachęcały do posilania się. Potem z ochotą  śpiewaliśmy kolędy. Były  indywidualne rozmowy. Wieczór minął w miłej rodzinnej atmosferze.

_________________________________________________________________________________________________

W dniu 13 marca 2013 roku. Odbyłam spotkanie z kobietami osadzonymi w Areszcie Śledczym w Lesznie. Panie z uwagą słuchały wierszy jak również różnych przykładów z życia.Kilka  kobiet też pisze wiersze. Zapoznałam się z nimi w  Kwartalniku, który wychodzi wewnątrz w Areszcie. Były tam wiersze kobiet , którym  zorganizowano konkurs poetycki. Wszystko to odbywa się w ramach resocjalizacji kobiet.Na koniec kobiety podziękowały mi za wzruszenie i ciekawe spotkanie.

_______________________________________________________________________________________________

W dniu 9 kwietnia 2013 r.Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskie, święciło Jubileusz 50-cio lecia .Na uroczystość przybyli zaproszeni przez Prezes Panią Danutę Poch, znakomici goście z wice-prezydentem Grzegorzem Rusieckim na czele. Były również delegacje z innych wielu leszczyńskich stowarzyszeń. Występ uświetnił chór męski z kościoła św. Jana w Lesznie, pod dyrtekcją Krzysztofa Kubiaka. Ze Święciechowy przyjechał zespół taneczny "Maryna", a także dyrektor Domu Kultury ze Święciechowy p. Marek Tulewicz. Ja przeczytałam wiersz węgierskiego poety Gezy Cseby.Członkinie przygotowały świetne wypieki, była kawa i herbata i miłe  rozmowy.Wieczorem spotkaliśmy się w Kasynie oficerskim na kolacji.

________________________________________________________________________________________________

Na zaproszenie Przedszkola w Rydzynie w dniu 10 kwietnia 2013 r. odbyło się przemiłe spotkanie z Dziećmi. Dzieci szybko nawiązały kontakt. Chętnie odpowiadały na pytania. Z uwagą słuchały bajek. Zadawały ciekawe pytania, śpiewały wesołe piosenki.Potem zasiadły do stołów i zrobiły rysunki do moich wierszyków, wykazując  plastyczne talenty. Na koniec zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia.Zostałam obdarzona ślicznymi laurkami z podziękowaniem od czterech grup, którym potem podarowałam ostatnio wydane wiersze dla dzieci.

_____________________________________________________________________________________________

Jak co roku na wiosnę Leszczyńskie Stowarzyszenie Kultury zorganizowało w dniu 12 kwietnia 2013 r. spotkanie "Wiosna z Pegazem". Odbyło się w Centrum Kultury w Lesznie.Został również wydany nowy Almanach pt."Rozczytany nokturn", w którym znalazły się wiersze 18 poetów.Występ rozpoczął się pokazem slajdowym zdjęć p. Bogdana Marciniaka.Śpiewem z gitarą uświetnił spotkanie Roman Józefiak.Część poetycką poprowadził Ryszard Biberstajn.Swoje wiersze mówili: Kamila Maria Kampa, Sabina Klak, Roman Potok, Gabriel Roszak, Jerzy Stankiewicz, Ireneusz Szafranek, Bogusława Szopa, Zbigniew Zalesiński, Irena Maria Zborowska, Urszula Ciszewska, Krystyna Grys i Ryszard Biberstajn .Na koniec zrobiona na scenie wspólne zdjęcie.

________________________________________________________________________________________________

Na zaproszenie Przedszkola nr 18 w Lesznie spotkałam się w dniu 17 kwietnia 2013 r. z 6 grupami dzieci.Była przeszło setka dzieci. Wszystkie buzie uśmiechnięte, miłe. Przy tej ilości dzieci trochę trudno było z wszystkimi nawiązać kontakt wzrokowy. Dzieci były grzeczne, Każda grupa zaśpiewała piosenkę. Opowiedziałam im o sobie, o moich kotach, które kiedyś miałam. Dzieci opowiadały o swoich marzeniach . Dwie grupy "maluszków" wyszły na leżakowanie. Z czterema grupami zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcia.Na koniec otrzymałam piękną laurkę z podziękowaniem za spotkanie , a także śliczne kwiaty. W tym przedszkolu również każdej grupie podarowałam tomiki z wierszami.

________________________________________________________________________________________________

W dniu 26 kwietnia 2013 r. Związek Literatów Polskich w Poznaniu zorganizował mi 20- to lecie mojej twórczości poetyckiej.Spotkanie prowadził i laudację wygłosił Prezes bydgoskiego ZLP, poeta, krytyk literacki, Dariusz Tomasz Lebioda.Prezes poznańskiego ZLP Paweł kuszczyński zabrał również głos.Mówił o mojej twórczości i złożył gratulacje.Na spotkanie przyjechał vice-prezydent miasta Leszna Grzegorz Rusiecki oraz dyr. Biblioteki Publ. w Lesznie p. Małgorzata Halec.Przybyła rodzina, koledzy poeci i publiczność. Kapituła warszawska przyznała mi " Nagrodę Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej, za zasługi dla kultury polskiej", którą wręczył mi vice- prezydent Grzegorz Rusiecki , a którą przywiózł p. Dariusz Tomasz Lebioda, członek Kapituły.Koleżanki Kalina Izabela Zioła, Kamila Maria Kampa, Maria Magdalena Pocgaj, deklamowały moje wiersze. Kol.Lech Konopiński oraz kol. Ryszard Podlewski przeczytali wiersze ułożone na tą okoliczność. Spotkanie umilał swoją grą na saksofonie uczeń Szkoły Muzycznej w Poznaniu.Na zakończenie był słodki poczęstunek, odśpiewano " Sto lat". Czas minął w miłej koleżeńskiej atmosfrze.

_________________________________________________________________________________________________

W dniu 15 maja 2013 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie zorganizowała mi w Lochach 20-to lecie mojej twórczości poetyckiej. Na spotkanie przybył vice-prezydent Leszna p.Grzegorz Rusiecki. Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistycznej im.St. Leszczyńskiego p. Ryszard Karmoliński, który odczytał życzenia od rektora WSH p. Al. Zandeckiego okolicznościowe życzenia.Przybyła moja rodzina, delegacja ze Szkoły nr 2 w Lesznie,koleżanki z Klubu Książki, sąsiedzi i miła publicznośc. Było dużo pięknych życzeń, kwiatów, a także trzy torty ufundowane przez prezydenta i p. Małgorzatę Halec. Tyle dowodów sympatii wzruszyło mnie do głębi. Są to chwile niezapomniane, które trwale zapisują się w sercu.

_______________________________________________________________________________________________

Na zaproszenie Przedszkola Chatka Puchatka nr 22  w Poznaniu, w dniu 27 maja 2013 r. odbyłam miłe spotkanie poetyckie z dziećmi z grupy Tygrysków i Biedronek. Dzieci były uważne , urozmaiciły spotkanie swoim śpiewem. Były rozmowy z dziećmi, a na zakończenie wspólne zdjęcie. Dostałam piękne kwiaty i laurkę podpisaną przez wszyskie dzieci.Takie spotkania dodają chęci do życia.

_________________________________________________________________________________________________

W dniu 28 maja 2013 r. na zaproszenie Szkoły Specjalnej im. J. Korczaka w Lesznie odbyłam spotkanie z dziećmi specjalnej troski.Dzieci były w różnym wieku. Szybko nawiązałam z nimi kontakt, chciaż uwaga ich jest czasem rozproszona. Dzieci okazywały w różny sposób swoje zadowolenie ze spotkania. Były ciekawe rozmowy i pytania, na które starałam się im odpowiadać. Na zakończenie były zrobione zdjęcia. Otrzymałam piękną różę i dwie laurki od młodszych i starszych dzieci.Takie spotkanie to nowe doświadczenie i miłe wspomnienie.

________________________________________________________________________________________________Za zgodą Pani Urszuli Iwickiej,Prezes Sanatorium OAZA w Inowrocławiu, bibliotekarka Pani Katarzyna Trawińska zorganizowała mi spotkanie poetyckie.Spotkanie odbyło się w pięknej sali Malinowej.Spotkanie uświetnił grą na gitarze, Pan Mirosław Górecki również kuracjusz. Zebrana publiczność brawami nagrodziła spotkanie. Na zakończenie była ciekawa dyskusja, a p.Katarzyna wręczyła mi bukiet kwiatów, życząc bym w przyszłym roku znowu przyjechała do sanatorium. Muszę nadmienić, że było to moje czwarte spotkanie w sanatorium OAZA w ciągu czterech lat. Również w sanatorium są osoby spragnione lirycznych strof.

_______________________________________________________________________________________________

W dniu 31 sierpnia 2013 roku w Miejskiej Bibliotece im.st. Grochowiaka w Lochach odbyło się spotkanie poetyckie " Lato z limerykiem". W spotkaniu uczestniczyli : Lech Konopiński, Grzegorz Lewkowicz, Andrzej Waldman, Grzegorz Żak oraz moja skromna osoba. Spotkanie prowadził Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Warszawie, Pan Sergiusz Sterna -Wachowiak. Spotkanie otwarła Dyr. Biblioteki Pani Małgorzata Halec. Pan Grzegorz Żak uświetnił spotkanie grą na gitarze, śpiewał także swoje utwory. Licznie zebrana publiczność bawiła się znakomicie, o czym świadczyły wybuchy śmiechu i gorące oklaski. Prowadzący spotkanie p. Sergiusz Sterna- Wachowiak swoim dowcipem zdobył wielki aplaus publiczności, nie odstawał od  pozostałych  wykonawców. W naszej szarej rzeczywistości takie spotkania są uśmiechem naszej codzienności.

_______________________________________________________________________________________________

W dniu 21 września 2013 r. obchodzony jest Światowy Dzień Chorych na Alzheimera. W związku z tym  Leszczyńskie Stowarzyszenie Chorych na Alzheimera , zorganizowało festyn na ogródkach działkowych Kolejarza.Przybyli chorzy ze swoimi opiekunami. Zostałam na to spotkanie zaproszona. Panie przygotowały pieczywo, były kiełbaski z grilla. Była muzyka, pan odtwarzał stare piękne melodie, które wszyscy śpiewali, a także z ochotą potańczyli. Ja ze swej strony starałam się rozbawić chorych wesołymi wierszami. Ponieważ ta choroba otępia ludzi, wprowadza w marazm, z którego trzeba chorych wyrwać. Wywołać uśmiech na twarzy. Temu służą również takie spotkania. Ze Stowarzyszeniem współpracuję od jego założenia .

_______________________________________________________________________________________________

W dniu 30 września 2013 r. na zaproszenie Pani Pauliny Traczewskiej z Przedszkola w Kaczkowie gmina Rydzyna, odbyłam spotkanie poetyckie z dziećmi.Były to dwie grupy dzieci.Jedną prowadzi Pani Paulina, drugą pani Dorota.   Dzieci na przywitanie powiedziały wyuczony na pamięć jeden z moich wierszy. Byłam tym bardzo wzruszona. Potem popisywały się jeszcze innymi wierszami. Również zaśpiewały piosenkę. Ja czytałam im wiersze o zwierzętach, opowiadałam o ich zwyczająch. Dzieci mówiły o swoich domowych zwierzętach. Była ciekawa dyskusja. Dzieci były aktywne i rezolutne. Otrzymałam piękną sowę zrobioną przez jedną z mam, a także bukiet słoneczników. Na koniec zrobiliśmy wspólne zdjęcie.

_______________________________________________________________________________________________

W dniu 21 października 2013 r. na zaproszenie Stowarzyszenia "Wygraj siebie"odbyło się w miłej kameralnej atmosferze spotkanie poetyckie. Na wstępie przewodnicząca p.Teresa Rękosiewicz przywitała mnie serdecznie i przedstawiła zebranym członkom stowarzyszenia. Opowiedziałam słuchaczom o mojej twórczości, Następnie przeczytałam kilka moich wierszy lirycznych. Widziałam na twarzach wzruszenie. Przeczytałam również kilka fraszek, aby rozjaśnić ich twarze uśmiechem. Spotkanie podobało się więc postanowiono, że  w niedalekiej przyszłości znowu się spotkamy.

_______________________________________________________________________________________________

W dniu 6. listopada w ramach Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, Dzień Leszczyński odbyło się spotkanie po etyckie w ratuszu. Zorganizowane zostało przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. St. Grochowiaka w Lesznie. Na spotkanie przybyli poeci: Dariusz Bereski (Polska), Rafał T. Czachorowski (Polska), Ryszard Ćwirlej (Polska),Oleksander Gordon (Ukraina), Jazep Januszkiewicz (Białoruś), Birute Jonuskaite (Litwa), Nguyen Chi Thuat (Wietnam), Albert Tusseyn (Rosja), Bohdan Wrocławski (Polska), Marek Zgański (Polska). Na spotkaniu byli również miejscowi poeci: Eleonora i Ryszard Biberstajnowie, Kamila M. Kampa, Stanisław Kruk i moja skromna osoba. Spotkanie zaszczycił Prezydent Miasta Leszna p. Tomasz Malepszy, p. Jolanta Juśko z Wydz. Kult. w Lesznie oraz zaproszeni goście. Spotkanie prowadziła Dyrektor Miejskiej Biblioteki  w Lesznie p. Małgorzata Halec. Każdy z poetów przedstawił się, opowiedział o sobie i przeczytał jeden wiersz. Była ciekawa dyskusja, potem przyjezdni poeci mieli spotkania poetyckie w szkołach i uczelniach w Lesznie i okolicy.  

_______________________________________________________________________________________________

W dniu 13. listopada 2013 r. zostałam zaproszona do Stowarzyszenia Alzheimer .Tym razem na spotkaniu p. Maria Mazur pielęgniarka zaangażowana w Stowarzyszeniu, omówiła pierwsze objawy zachorowania i objawy Alzheimera, również zadania i sposoby pielęgnacji opiekunów. Podsumowałam to wystąpienie, przekazując moje osobiste doświadczenia z chorym na Alzheimera . Wywiązała się ciekawa dyskusja. Spotkanie było bardzo ciekawe i owocne w przekazie.

_______________________________________________________________________________________________

W dniu 15. listopada na zaproszenie Biblioteki w Pawłowicach odbyłam spotkanie poetyckie z czytelniami biblioteki. Panie bibliotekarki przygotowały się znowu solidnie do spotkania. Zrobiły z papieru listka, na których były wypisane moje fraszki i limeryki. Listka udekorowane były cekinami i wstążeczkami. Musiałam je podpisać i każdy z zebranych otrzymał jedno listko na pamiątkę spotkania. Spotkanie przebiegło w miłej kameralnej atmosferze. Czytelnicy z zainteresowaniem słuchali wierszy. potem mówiłam limeryki i fraszki, które bardzo rozweseliły zebranych. Na koniec zestawiono stoły i był poczęstunek. Jedna z czytelniczek upiekła przepyszne pączki, była kawa,herbata i wesołe rozmowy okraszone żartami i gromkimi śmiechami. Na zakończenie otrzymałam pięknie zrobione podziękowanie w formie książki i kwiaty.

________________________________________________________________________________________________

   3 Stycznia 2014 r. odbyło się opłatkowe spotkanie Leszczyńskiego Stowarzyszenia  chorych na Alzheimera i Parkinsona ,na które zostałam zaproszona . W spotkaniu uczestniczył również Vice-prezydent p. Grzegorz Rusiecki. Na wstępie dzieci ze Szkoły nr 12 pięknie przebrane wystawiły Jasełka, które zostały nagrodzone gromkimi oklaskami. Opłatkowe spotkanie otwarła  Pani Prezes Stowarzyszenia Barbara Gembaczka witając  serdecznie  zebranych gości, chorych i ich opiekunów. Pan vice- prezydent  pięknie mówił o Stowarzyszeniu , jak ważna jest integracja ludzi chorych, a także ich opiekunów. Potem dzieliliśmy się  opłatkiem. Ja ze swej strony powiedziałam dwa wiersze związane z wigilią i jedną bajkę dla dorosłych pt. "Świąteczny Karp". Po spożyciu kolacji śpiewaliśmy kolędy. Atmosfera była prawdziwie rodzinna.

 


29 stycznia 2014 r. z wielką przyjemnością uczestniczyłam w wieczorze pt. " Apetyt na poezję", na którą zaprosiła mnie Pani Justyna Kubiak, która prowadzi kółko poetyckie. Dzieci pięknie i z wyczuciem recytowały wiersze związane z pokarmami, deserami znanych poetów, jak również  swoje własne. Poproszono również mnie o przeczytanie wiersza. Przeczytałam wiersz pt. „Uciechy stołu „ Rodzice, dziadkowie i rodzeństwo gromkimi brawami nagradzali wykonawców. Słowa uznania należą się p. Justynie Kubiak za taką inicjatywę i staranne przygotowanie imprezy. Była kawa , herbata i wspaniałe wypieki przygotowane przez mamy uczniów . :)

 


 20 Lutego na zaproszenie Przewodniczącej "Klubu Twój Styl " p. mgr Małgorzaty Halec, uczestniczyłam w miłym spotkaniu związanym z Walentynkami. Był pięknie udekorowany stół, smaczne kanapeczki i chruściki. Każda z pan losowała rulonik z serduszkiem z ciekawymi sentencjami o miłości różnych znanych ludzi . Ja wylosowałam myśl Jiddu Krishnamurti :" W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla ciebie świat nie jest już taki sam, jaki był do tej pory." Panie poprosiły mnie o przeczytanie wierszy o miłości, co też z przyjemnością zrobiłam. Przeczytałam również fraszki i limeryki , które rozweseliły całe towarzystwo. Wieczór upłynął w  radosnej i miłej atmosferze.W dniu 11 marca 2014 roku, zostałam zaproszona do Aresztu Śledczego w Lesznie. W ramach resocjalizacji odbyło się  spotkanie poetyckie z osadzonymi w Areszcie Śledczym w Lesznie Spotkanie takie jest bardzo specyficzne, ponieważ kobiety różnymi problemami życiowymi, są zamknięte w sobie.  Zawsze na początku  spotkania zadaję sobie pytanie, czy potrafię je otworzyć na poezję i zasiać w ich sercach ziarenko nadziei .Przeczytałam im wiersze liryczne, które wywołały łzy wzruszenia. Następnie chcąc je trochę rozweselić czytałam im również fraszki, które rozbawiły kobiety. Osadzone otwarły się. Zadawały różne pytania, także związane z pisaniem wierszy Udało się rozjaśnić ich twarze uśmiechem. "Słowa  ptaki wyważyły kraty". ( cytat z mojego wiersza.) Na koniec podarowałam osadzonym tomiki bajek dla ich dzieci, a także tomiki ostatnio wydane z czego się bardzo cieszyły i prosiły o dedykacje dla ich dzieci. W podziękowaniu  otrzymałam ręcznie zrobioną laurkę  .

______________________________________________________________________________________________

19 Marca 2014 r. odbyła się inauguracja Klubu Seniora "Wrzosowy Zakątek ". Inauguracja zgromadziła wiele przedstawicieli z różnych środowisk. Na spotkanie przybył wice-prezydent Pan Grzegorz Rusiecki. Najliczniejszą grupę stanowili seniorzy. Inaugurację otworzyła p.Prezes Teresa Rękosiewicz. Przemówił również wice-prezydent p. Grzegorz Rusiecki.Spotkanie uświetniła młodzież muzyką i żonglerką.Na tą okoliczność napisałam specjalny wiersz, który przeczytałam. Przeczytałam również kilka fraszek , aby rozweselić zebranych, co mi się w pełni udało.

_______________________________________________________________________________

W dniu 4 kwietnia 2014 r.w Leszczyńskim Centrum Kultury i Sztuki, odbyło się cykliczne spotkanie poetycko-muzyczne "Wiosna z Pegazem", w którym uczestniczyło 17 poetów między innymi Eleonora i Ryszard Biberstajn,Ela Kuśnierek,Ela Weigt,Kamila Kampa,Sabina Klak,Gabriel Roszak,mnie również przypadło recytowanie wierszy. Plastyczka Monika Ratajczak wystawiała swoje obrazy ,a fotograf Marek Bereziński wyświetlił na ekranie swoje zdjęcia.Muzycznie oprawił spotkanie Roman Józefiak  grą na gitarze.Gromkie oklaski publiczności były nagrodą za ciekawe spotkanie "Wiosny z Pegazem". 

___________________________________________________________________________________

W dniu 24 kwietnia 2014 r. na prośbę Pana mgr inż.Zbigniewa Zalesińskiego odbyłam spotkanie poetyckie w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie. Na spotkaniu byli młodzi i starsi słuchacze, którzy z zainteresowaniem słuchali wierszy i różnych anegdot. Na koniec pytali jak powstają wiersze w jakich okolicznościach. Od kiedy zajmuję się pisaniem. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, będzie dla mnie miłym wspomnieniem .

_______________________________________________________________________________

 9 Maja 2014 r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lesznie obchodziła Święto Patrona - Obrońców Polskiego Morza. Imię to otrzymała w 1972 roku. W tym dniu złożono pod pomnikiem wiązanki kwiatów i zapalone zostają znicze. Szkoła współpracuje z Jednostką Wojskową 3854 ze Świnoujścia - obecnie 12 Wolińskim Dywizjonem Trałowców. Jego przedstawiciele uczestniczą też w każdym święcie szkoły. W tym roku specjalnie przygotowany program artystyczny pt. Rejs dookoła świata, obejrzeli: por. marynarki Karol Zieliński, bosman Daniel Jarmuł i st. marynarz Beata Oszczyk. Na wstępie wszystkich zgromadzonych w auli przywitała Teresa Domańska, dyrektor placówki. Przed częścią artystyczną ogłoszone zostały wyniki konkursów plastycznych, które przeprowadzone zostały w klasach.Kolejny konkurs na piosenkę o morzu wygrała Maria Zakrzewska. W konkursie wiersza o morzu, najwyżej oceniłam utwór napisany przez Malwinę Olszewską . Nagrodziłam dzieci ofiarując im moje bajki dla dzieci. Barwny program artystyczny składał się z prezentacji poszczególnych kontynentów, w formie piosenki, wiersza i tańca. Przygotowali go nauczyciele: Agnieszka Nowaczyk Klupś, Piotr Klupś i Magdalena Nowacka. Również w hollu szkoły można było obejrzeć wystawę poświęconą polskiemu morzu.

 


 

W dniu 10 maja 2014 r. Irena Bajserowicz razem z Pauliną Chrastek zorganizowały w Rajskim Sadzie koło Osiecznej, piękne spotkanie poetycko-muzyczne ,na spotkanie zostali zaproszeni :Andrzej Waldman ,który przedstawił swoje limeryki rozśmieszając nimi wszystkich. Marek Szymański były redaktor Panoramy Leszczyńskiej, obecnie mieszkający w Poznaniu przedstawił swoją nową książkę pt. "Polska na filmowo" w której przedstawił gdzie i kiedy kręcono znane filmy i seriale.Piękną muzyką Coutry zabawił wszystkich Pan Bron Seager ze swoją partnerką. Ja czytałam wiersze z tomików wydanych w różnych okresach czasów. Było grillowanie , dobre ciasto i kawa. Słuchaczami byli czytelnicy  z Bojanowa przywiezieni przez bibliotekarkę Panią Marię Biadalską.Czas minął w świetnych humorach.

_______________________________________________________________________________

  W dniu 20 maja 2014 r. odbył się  niezwykły benefis z okazji osiem dziesięcio lecia moich urodzin Zorganizowany został przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. St. Grochowiaka w Lesznie, Pani mgr Małgorzata Halec i jej pracownicy przygotowali uroczystość z niezwykłym profesjonalizmem dostarczyli mi wielu chwil wzruszeń .Spotkanie zaszczycił Prezydent Miasta Leszna Pan Tomasz Malepszy, który swoim przemówieniu wiele ciepłych słów powiedział o mnie. Spotkanie prowadził miły kolega poeta Ryszard Biberstajn. Następnie zabrał głos Prezes ZLP w Bydgoszczy Dariusz Tomasz Lebioda. Pięknie mówił o moim nowym tomiku pt. „Miłość i zauroczenie” ,który został wydany w Bydgoszczy przez Bibliotekę  Tematu. Dostąpiłam niezwykłego zaszczytu w imieniu Kapituły za dokonania literackie Pan Dariusz Tomasz Lebioda wręczył mi nagrodę im. Klemensa Janickiego. Piękną laudację wygłosił Prezes ZLP w Poznaniu Paweł Kuszczyński. List gratulacyjny od posła na sejm Pana Łukasza Borowiaka odczytał Pan  Ryszard Biberstajn.  Aktor Pan Tomasz Zięcik z wielkim wyczuciem deklamował moje wiersze . Pan Bron Saeger w czasie trwania benefisu utrwalił mój  portret. Na benefis przybyła red. Katarzyna Żurek z „Wiadomości Kościańskich”, która w imieniu Zespołu „WK” odczytała gratulacje podpisane przez red. Jerzego Wizerkaniuka i Jerzego Zielonkę. Mile wspominał red. Adam Posiadły naszą współpracę z nieistniejącą już „Gazetą Poznańską”. Na benefis przybyły również dzieci z nauczycielką p. Justyną Kubiak ze szkoły nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza . Dzieci ułożyły śliczne okolicznościowe wierszyki. Podarowały laurkę podpisaną przez wszystkie dzieci w szkole. .Lochy Leszczyńskiej Biblioteki Publicznej wypełnione były po brzegi, trzeba było dostawiać krzesła. Na benefis przybili przyjaciele, panie z zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń, Klubu Książki, Twojego Stylu, koleżanki z liceum, sąsiedzi,  a także cała rodzina. Następnie wszyscy zostali zaproszeni do sąsiedniego pomieszczenia gdzie czekał cztero piętrowy tort, który wszystkim gościom bardzo smakował.   Na zakończenie szampanem wzniesiono toast  i pod sklepieniem Lochów zabrzmiało gromkie sto lat. Wieczór ten na trwale zapisał się w moim sercu.

W tym miejscu dziękuję Pani Dyrektor Małgorzacie Halec i Pracownikom Miejskiej Biblioteki za tak pięknie zorganizowany benefis.  Wszystkim gościom dziękuję za przybycie, dobre słowo i życzliwość.

  • ______________________________________________________________________

 W czerwcu 2014 r. przebywałam szósty raz w sanatorium „ OAZA” w Inowrocławiu. Co roku organizują mi tutaj spotkania poetyckie. Również w tym roku za zgodą Pani Prezes Urszuli Iwickiej , bibliotekarka sanatorium, Pani Katarzyna Trawińska zorganizowała mi w dniu 19. czerwca 2014 r. spotkanie poetyckie  w pięknej Sali Malinowej. Na spotkanie przybili miłośnicy poezji. Nie była to liczna grupa , ale bardzo silnie przeżywająca poezję. Były chwile wzruszenia kiedy czytałam wiersze poświęcone memu mężowi, czy też wiersze napisane dla naszego Papieża Jana Pawła II, obecnie Świętego. Z kolei fraszki wywołały serdeczny i radosny śmiech. Na zakończenie, aby upamiętnić miłe spotkanie zrobiliśmy  wspólne zdjęcie. Każdy otrzymał jedno na pamiątkę .Mam nadzieję że to spotkanie tak jak dla mnie, pozostanie dla nich miłym wspomnieniem.

_________________________________________________________________________________________

Na zaproszenie Pań z Przedszkola nr 8 im Czerwonego Kapturka w Lesznie w dniu 25 czerwca 2014 r. odbyłam spotkanie z dwoma grupami dzieci : Motylkami i Pszczółkami. Dzieci były bardzo grzeczne, szybko nawiązałam z nimi kontakt. Żywo brały udział w spotkaniu. Śpiewały, mówiły wierszyki. Z uwagą słuchały moich wierszy i opowieści o zwierzętach. One zachęcone równeż opowiadały o swoich zwierzętach jakie mają w domu lub u dziadków. Najbardziej aktywne nagrodziłam bajeczkami i uściskami. Dzieciom z obu grup na pamiątkę spotkania, podarowałam moją książkę pt. "Zwierzęcy świat poezji wart ". Panie zobowiązały się, że z wierszy zrobią inscenizację, na którą mnie zaproszą. Na koniec z każdą grupą zrobiliśmy wspólne zdjęcie. Dzieci podarowały mi śliczny bukiet ogrodowych kwiatów. Takie spotkanie ładuje moje akumulatory i daje wiele radości. 

________________________________________________________________________

W dniu 3. września 2014 roku na zaproszenie Prezes Stowarzyszenia Chorych na Alzheimera w Lesznie, Pani Barbary Gembaczki brałam udział we festynie zorganizowanym na ogródkach działkowych. W spotkaniu brał udział Prezydent Miasta Leszna Pan Tomasz Malepszy, Pani Hania Hendrysiak Prezes Stowarzyszenia Echo,Pani z Fundacji "dr CLOWN", No i najważniejsi goście to chorzy ze swoimi opiekunami. Panie upiekły wspaniałości, było dużo owoców w tym jabłek. Była muzyka i tańce. Miło było widzieć usmiech na twarzach chorych. Ja ze swej strony również swoimi wesołymi wierszami sprawiłam wiele radości wśród gości. Piękne integracyjne spotkanie .

______________________________________________________________________________________   

W dniu 19 września 2014 r. na zaproszenie dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie Pani Marii Biadalskiej, odbyłam spotkanie poetyckie z czytelniczkami biblioteki. Niektóre panie znałam w cześniej. Miło było znowu się z nimi, a także z pozostałymi paniami się spotkać. Przybyły dwie panie, które też próbują swoich sił w pisaniu wierszy. Jedna z nich pokazała swoje utwory i prosiła o poradę, co z przyjemnością uczyniłam. Spotkanie przebiegło w serdeczne atmosferze. Były ciekawe rozmowy . Przybył pan solista chóru z Bojanowa, zaśpiewał pieśń, którą chór przygotowuje na Święto Niepodległości. Na zakończenie zrobiliśmy kilka zdjęć. Otrzymałam też piękny bukiet kwiatów. Zostałam już zaproszona na następne spotkanie z 3-cio klasistami z czego się bardzo cieszę, bo lubię spotykać się z dziećmi. Każde takie spotkanie ładuje moje akumulatory i chęć dalszego pisania .


__________________________________________________________________
    W dniu 9 października 2014 r. na zaproszenie Dyrektorki Biblioteki publicznej Miasta i Gminy Borek Wielkopolski, Pani Marleny Kowalskiej,miałam interesujące spotkanie poetyckie z czytelnikami biblioteki. Na spotkaniu towarzyszyła mi zaprzyjaźniona ze mną od lat, Również poetka i działaczka na rzecz kultury Irena Bajserowicz. Spotkanie rozpoczęłam od wierszy lirycznych, by następnie przejść do wesołego repertuaru, fraszek i limeryków. Żeby upamiętnić miłe spotkanie zrobiono nam wspólne zdjęcie. Potem zasiedliśmy przy jednym stole, aby przy ogólnej rozmowie poczęstować się kawą i smacznym plackiem ze śliwkami. Na pamiątkę otrzymałam piękne podziękowanie i książkę o Borku Wlkp. Dziękuję Pani Marlenie za zaproszenie, a Paniom biblotekarkom za przygotowanie spotkania i poczęstunku .
        __________________________________________________________________
    Miłe i pełne uroku chwile spędziłam dzisiaj  w Przedszkolu nr 155 " Polanie " w Poznaniu, które odwiedziłam na zaproszenie Dyrektorki przedszkola p. Anny Ratajczak. Spotkanie miałam w dwóch grupach dzieci , maluszków i starszaków. Maluszki była rozkoszne.Podobały im się moje opowieści i wiersze o zwierzętach. Zaśpiewały mi piosenkę.Zrobiliśmy sobie zdjęcie. Dzieci wzruszyły mnie swoją spontanicznością, kiedy wszystkie zaczęły się do mnie tulić i rączkami kiwać na pożegnanie. Spotkanie ze starszakami też było interesujące. Dzieci brały czynny udział w rozmowie, opowiadały o swoich zwierzętach, odpowiadały na pytania. Prześcigały się w mówieniu wierszy. Trzy dziewczynki bardzo ładnie zaśpiewały piosenkę, potem cała grupa popisywała się śpiewem. Były bardzo rozbawione , kiedy opowiedziałam im historyjkę o moim króliku i piesku, które bawiły się kiedyś na podwórzu w gonionego. Zrobiono nam również zdjęcie. Dzisiaj znowu naładowałam swoje baterie, radością dzieci, ich uśmiechami, przytulaniem. Byłam ich babcią Krysią.
    ___________________________________________________________________
    W dniu dzisiejszym 24 października 2014 r. na zaproszenie Dyr. Biblioteki w Bojanowie Pani Marii Biadalskiej miałam interesujące spotkanie z dziećmi trzeciej klasy Szkoły Podstawowoj w Bojanowie. Czytałam im swoje wiersze mówiące o zwierzętach. Opowiadałam im o zwyczajach zwierząt.Dzieci z zainteresowaniem słuchały , dowodem jak aktywnie brały udział w odpowiedziach, za co były nagradzane słodyczami.W krótce słodyczy zabrakło i Pani Dyrektor wspomogła mnie lizakami. Jest to dowód jak aktywne były dzieci.Każde z nich przyniosło swoje opowiadania, w pięknych teczkach z rysunkami przez siebie wykonanymi . Ograniczony czas pozwolił nam jeszcze na zakończenie, zrobienie pamiątkowego zdjęcia.
    ______________________________________________________________________
    W leszczyńskim ratuszu świętowaliśmy Międzynarodowy Listopad Poetycki organizowanym przez ZLP w Poznaniu. Spotkanie przyjęło  nazwę "Pod Ratuszową wieżą ". Na spotkaniu gośćmi byli : Marlena Zynger z Warszawy, Kalina Izabela Zioła z Poznania, Danuta Perier-Berska z Krakowa, Jazep Januszkiewicz z Białorusi, Gesa Cseby z Węgier, Dawid Jung z Gniezna, Lech Lament z Turku, Aarne Puu Estończyk mieszkający w Krakowie. Zaproszeni bili również miejscowi poeci: Kamila Kampa, Sabina Klak , Maria Urban, Elżbieta Kuśnierek, Stanisław Kruk i moja skromna osoba. Spotkanie otwarła p. Dyr. Małgorzata Halec. Głos zabrał Wiceprezydent Miasta Leszna p. Grzegorz Rusiecki. Następnie prezentowali się goście swoimi utworami, każdy z nich mówił o sobie i swojej twórczości. Również my miejscowi poeci czytaliśmy swoje utwory. Ja na zakończenie zaśpiewałam "Mazura poetyckiego" przygotowanego specjalnie na tą uroczystość. Moja piosenka rozładowała powagę spotkania i każdy z poetów starał się coś zabawnego przeczytać. Zrobiło się wesoło i familijnie. Na zakończenie robione były pamiątkowe zdjęcia. Wymienialiśmy się swoimi tomikami. Goście rozeszli się na lekcje poetyckie , które odbyły się w Szkołach w Lesznie w Bibliotece leszczyńskiej i w Ratuszu, a także we Włoszakowicach, Pawłowicach i Święciechowie.Takie spotkanie pozostawia niezatarte miłe wrażenie.
    ______________________________________________________________________Na zaproszenie Samorządu Internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie w dniu 13.XI. 2014 roku spotkałam się z dziećmi i młodzieżą, aby wprowadzić ich w świat poezji. Byłam zaskoczona z jaką uwagą i spokojem słuchali moich wierszy i opowieści o zwierzętach. Opowiadałam jak powstają wiersze, kiedy je piszę , jaką drogę odbywają , by zaistnieć na konkursach, czy do rąk naszego byłego Papieża obecnie Świętego Jana Pawła II Wielkiego . Dzieci otrzymały słodycze. Zostawiłam bibliotece  książki z wierszami o zwierzętach, które będą mogły sobie wypożyczać. Otrzymałam bukiet róż zrobinych z jesiennych liści, a także piękny album zrobiony przez dzieci z rysunkami narysowanymi do moich wierszy. Aby uświetnić spotkanie zrobiliśmy również pamiątkowe zdjęcia.Byłam bardzo wzruszona kiedy dzieci garnęły się do mnie , spragnione uczuć . Takie spotkanie, uprzytamnia mi, że warto pisać, bo dzieci spragnione są pięknego słowa poetyckiego .
    ______________________________________________________________________
    W dniu 20.XI. 2014 r. na zaproszenie Szkoły nr 3 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Lesznie spotkałam się z klasami pierwszą, drugą i trzecią. Zostałam poproszona o przewodnictwo jako jurorka w konkursie recytatorskim. Z Panią Justyną Machowia i Panią praktykantką, oceniałyśmy recytacje dzieci. Wyłoniliśmy w sumie 6 laureatów z dwóch klas drugiej i trzeciej. Dzieci otrzymały dyplomy. Po krótkiej przerwie miałam z dziećmi spotkanie poetyckie. Dzieci z uwagą słuchały wierszy, dowodem jest to ,że pięknie i chętnie odpowiadały na zadawane im pytania. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym zdjęciem. Z rąk p. Justyny otrzymałam podziękowanie od Szkoły i kwiaty, które wręczyła mi p. Monika Zgańska. Na pamiątkę zostawiłam szkolnej bibliotece dwa tomiki bajek .
    _______________________________________________________________________________
    Przed południem 17 kwietnia 2015 roku,  spotkałam się z osadzonymi kobietami w Areszcie Śledczym w Lesznie. Spotkanie odbyło się w nowym pomieszczeniu. Tym razem nie było ich dużo, ale kilka poznałam już w ubiegłym roku. Widziałam, że one również ucieszyły się na mój widok. Wiersze, które im przeczytałam podobały się . spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze. Na koniec podarowałam im tomiki fraszek, które musiałam im zadedykować. Podarowałam też tomiki wierszy do biblioteki . Kobiety podarowały mi zrobionego własnoręcznie byka zodialnego .
    __________________________________________________________________________________________
    Dzisiaj 8 maja 2015 r. uczestniczyłam w pięknym święcie 43 rocznicy nadania Szkole Podstawowej imienia Obrońców Polskiego Morza oraz 70 lat zakończenia II wojny światowej. Było bardzo uroczyście i patriotycznie. Dyrektor szkoły p.Teresa Domańska powitała serdecznie przybyłych oficerów z Polskiej Jednostki Marynarki Wojennej w Świnoujściu, Delegację Rady Rodziców , wszystkich przybyłych gości i dzieci. Oficerowie wręczyli p. Dyrektor pamiątkowy medal oraz kwiaty.Panie nauczycielki włożyły wielki wkład w zorganizowaniu tej uroczystości, jak również dzieci , które brały udział w konkursach, poetyckich , plastycznych i z wiedzy o szkole. Wykonały przepiękne prace, szczególnie podobały mi się wykonane przez dzieci latarnie morskie z błyskającymi  światełkami.Moim zadaniem było jako przewodniczącej Jury ocenienie marynistycznych wierszy napisanych przez dzieci. Na uroczystości wręczyłam 2 pierwsze, 2 drugie i 2 trzecie nagrody. Szkoła nr 2 działa bardzo prężnie. Pani Dyrektor, nauczycielom i dzieciom  życzę dużo sukcesów.
    _____________________________________________________________________________________________
    W dniu 25 czerwca 2015 roku, podczas pobytu w Sanatorium OAZA za zgodą Pani Prezes Urszuli Iwickiej, odbyłam spotkanie poetyckiej w Sali Malinowej. Bibliotekarka Pani Katarzyna Trawińska przygotowała plakat, który był eksponowany na tablicy ogłoszeń. Spotkanie przebiegło w miłej i wesołej atmosferze. Kilka osób nabyło tomiki, które na zakończenie podpisywałam .
    ___________________________________________________________________________________________
    To był naprawdę udany wieczór autorski. Zaproszona w dniu 26 czerwca 2015 roku do Bydgoszczy do Klubu " ODNOWA" przez Panią Marię Jolantę Kowalską, czułam się zaszczycona mogąc gościć w tak prężnym Klubie. Pani Maria Jolanta Kowalska poprowadziła spotkanie poetyckie z wrodzonym sobie wdziękiem. Oprawę muzyczną przygotowali: Gitarzysta Pan Andrzej Haliniak i jego syn, Bartek grający na saksofonie. Podczas spotkania promowana była moja książka pt. " Miłość i zauroczenie ". Przeczytałam kilka wierszy o miłosci oraz fraszki. Podzieliłam się też z słuchaczami opowieścią o miłości i śmierci o spotkaniach literackich w przedszkolach, szkołach u seniorów i w Zakładzie Karnym. Spotkała mnie  wielka niespodzianka, ponieważ mój wydawca Pan Dariusz Tomasz Lebioda , Prezes ZLP w Bydgoszczy, wręczył mi przyznawaną przez Kapitułę w Warszawie nagrodę im. Tadeusza Micińskiego , Nagrodę Ekspresjonistyczną FENIKSA za ekspresję liryczną i limeryczną. Na zakończenie odpowiadałam na zadawane mi pytania oraz wpisywałam dedykacje do nabytych książek .Z okazji Dnia Chorych na Alzheimera, zorganizowano dla chorych i ich opiekunów, piknik integracyjny, który odbył się w Świetlicy Rodzinnych Ogródków Działkowych „Kolejarz” w Lesznie.  W dniu23.09.2015 r. Zostałam na tą uroczystość zaproszona. Była kawa, herbata, własne wypieki, owoce, a także kiełbaski z grilla. Pan Mariusz przygrywał stare melodie , które wywołały miłe wspomnienia z lat młodości, a tańce rozjaśniły smutne twarze chorych . Ja ze swej strony rozweseliłam wszystkich swoimi monologami. Rozstaliśmy się w miłych nastrojach. Takie spotkania wyrywają chorych z ich otępienia , jest to też terapią dla nich.W dniu 26.09. 2015 r. w Domu Kolejarza w Poznaniu, odbył się festiwal Esperanto w ramach tego festiwalu odbyła się promocja Almanachu polsko- esperanto. Książkę tą wydał Związek Literatów Polskich w Poznaniu. Wiersze recytowali poeci obecni na spotkaniu w języku polskim, a studenci czytali je w języku esperanto. Spotkanie uświetniła Pani, która śpiewała pięknym głosem w języku Esperanto, a także grała na gitarze. Miło było znowu spotkać się w gronie koleżanek i kolegów .

_________________________________________________________________________________________________

Dzisiaj w dniu 23.10.2015 r. na zaproszenie Pani dyrektor Aliny Cieśli spędziłam piękne chwile w Przedszkolu nr 3 im Bolka i Lolka w Lesznie, w gronie przeszło 100 dzieciaczków. Dzieci były przemiłe, chciało by się je wszystkie przytulić, co im powiedziałam. Jeden malec powiedział: To po kolei, czym bardzo nas rozśmieszył. Czytałam im wiersze dla dzieci o zwyczajach zwierząt, opowiadaliśmy sobie przygody własnych psów i kotów. Dzieci brały aktywny udział w spotkaniu. Zrobiłam zdjęcia, ale będą jeszcze następne, robione z każdą grupą osobno, które robiły Panie nauczycielki. Atmosfera była radosna i miła.

_________________________________________________________________________________________________
 

Dzisiaj w dniu 05.11.2015 r. w ramach Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Lesznie miałam spotkanie poetyckie w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza w Lesznie. W auli zebrały się , po dwie, klasy pierwsze, drugie i trzecie. Przeczytałam im kilka wierszy, opowiedziałam o zwierzętach. Dzieci z kolei zaśpiewały piosenki. Jedna dziewczynka powiedziała pięknie wiersz Brzechwy " Kaczka dziwaczka" za co nagrodziliśmy ją brawami. Ode mnie w nagrodę otrzymała tomik wierszy dla dzieci. Dwaj chłopcy zaśpiewali w duecie dwie piosenki, za które również ich nagrodziłam tomikami wierszy dla dzieci. Miło spotkać się z takimi dziećmi.

_________________________________________________________________________________________________

Na zaproszenie opiekunów z Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, przeżyłam dzisiaj w dniu 12.11. 2015 r duże wzruszenie, spotykając się z ludźmi poszkodowanymi przez los. Jak mówiły mi opiekunki, podopieczni bardzo wyczekiwali na spotkanie ze mną . Pytali nawet jak się ubrać. Jak widać na zdjęciach ubrali się starannie. Chcąc im umilić spotkanie, czytałam utwory wesołe nigdzie nie publikowane. Bardzo się podobały. Otrzymałam gromkie brawa. Potem poprosiłam ich, żeby coś zaśpiewali.Przy akompaniamencie opiekuna zaśpiewali "Barkę" i Marsz 1 Brygady. Jeden podopieczny w imieniu wszystkich podziękował mi i wręczył mi piękną różę .To było miłe i nowe doświadczenie .

_________________________________________________________________________________________________

„Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 5 w Lesznie – Gronowie , w dniu 20.11. 2015 r. wraz z poetkami Kamilą Kampą i Sabiną Klak, spędziłyśmy miłe chwile na spotkaniu poetyckim. Część dzieci czytała ułożone przez siebie wiersze. Inne deklamowały wiersze J. Brzechwy i J. Tuwima. Nas również poproszono o przeczytanie własnych wierszy. Spotkanie uświetniła muzyka p. Przemka Maćkowiaka i Filipa Klaka. Śpiewem uroczyła nas Marysia Skorlińska. Pan M. Kampa robił pamiątkowe zdjęcia. Na zakończenie zostałyśmy ugoszczone kawą, herbatą i wspaniałym pieczywem upieczonym przez Panie nauczycielki. Takie spotkanie zostanie na trwale w naszej pamięci.

___________________________________________________________________________________________________

Dzisiaj się znowu działo. Na zaproszenie Grzegorza Hermana i jego koleżanki (Razem prowadzą Klub) 15.12.2015 r. miałam spotkanie w " Klubie Jagiellonka". Czytałam wiersze wpierw nie związane ze świętami, a potem świąteczne Bożenarodzeniowe. Grzegorz dostosował tematycznie piosenki i pięknie grał i śpiewał czym zyskał aplauz zgromadzonych seniorów  Było również wspólne śpiewanie kolęd . Wieczór minął w miłej, serdecznej atmosferze.
_________________________________________________________________________________________________

Wczoraj w dniu 11.02.2016 r. gościłam w Stowarzyszeniu Chorych na Choroby Reumatyczne. Panie te skutecznie walczą z chorobą , są bardzo aktywne, wyrabiają przepiękne pocztówki. Zdjęcia pokazują cząstkę tego co robią .Pani Terenia Klupś otrzymała nagrodę jako Wolontariusz 2015 roku. To wielki zaszczyt .Gratuluję Pani Tereni.
Spotkanie przy kawie i pączkach z miłymi Paniami przebiegało w prawdziwej rodzinnej atmosferze. Przeczytałam kilka moich wierszy, fraszek ,limeryków , a także bajek dla dorosłych .Lubię dawać ludziom radość i uśmiech. Myślę, że mi się to udało. Panie w podziękowaniu podarowały mi piękny koszyczek wielkanocny, laurkę w wykonaniu artystycznym przez Panie  i różę .

_________________________________________________________________________________________________

W dniu 02.03.2016 roku na zaproszenie Pani Pauliny Simens odwiedziłam Przedszkole w Dąbczu. Odbyłam tam spotkanie poetyckie. Dzieci z uwagą słuchały wierszy. Dzieci bardzo miłe, grzeczne. Brały czynny udział w spotkaniu. Zgłaszały się do odpowiedzi. Niektóre mówiły wierszyki, potem zaśpiewały bardzo ładną piosenkę. Na zakończenie zrobiliśmy wspólne zdjęcie . Otrzymałam śliczną laurkę , podziękowanie i bukiecik kwiatów. Ja zostawiłam dzieciom trzy tomiki wierszy. Znowu przeżyłam niezwykłe chwile w otoczeniu dzieci , one ładują moje akumulatory . Spotkanie niezwykłe ,które zostanie w mojej pamięci. Myślę, że i dzieciom spotkanie zostawi miłe wspomnienie .

_______________________________________________________________________________


Wczoraj 10.03 2016 r. na zaproszenie Pani Anny Dudek i piszącej młodzieży ze Szkoły nr 9 ,razem z kolegą Gabrielem Roszakiem uczestniczyliśmy w wieczorze poetyckim . Młodzież recytowała swoje wiersze. Był śpiew i muzyka .Młodzież bardzo uzdolniona. co nas cieszy, że rosną następcy.. Potem poproszona nas , abyśmy też swoje utwory przedstawili. Zrobiliśmy to w duecie na zmianę . Myślę, że się podobało, świadczyły o tym oklaski i gromkie śmiechy kiedy mówiliśmy nasze fraszki. Była bardzo miła atmosfera. To są niezapomniane chwile , które zapisuje się w skarbcu pamięci.

______________________________________________________________________

 15.03.2016 r. miałam poetyckie spotkanie w Szkole nr 7 w klasie 2 d. Wychowawczynią jest p. Barbara Pigłowska .Spotkania z dziećmi za każdym razem przebiegają trochę inaczej. Dzieci zachowaniem sprawiają mi zawsze jakąś niespodziankę. W tej klasie dzieci były niezwykle aktywne w odpowiedziach i pytaniach. Niespodzianką było również to , że trzy dziewczynki recytowały moje wiersze. Na zakończenie dzieci chciały dedykacje, a dwie dziewczynki prosiły o wpisanie im mego imienia na przedramieniu. Zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. Wszystkie zdjęcia zrobiła p. Alina Mielcarek, mama jednej z dziewczynek .Podarowałam dzieciom do biblioteki klasowej dwa tomiki. Ja otrzymałam piękne tulipany, śliczną laurkę z podziękowaniem za spotkanie. Na wspomnienie takiego spotkania serce ogarnia ciepło i radość.

____________________________________________________________________

W dniu 21.03.2016 r. miałam ciekawe spotkanie w Areszcie Śledczym w Lesznie z dwoma grupami osadzonych kobiet. Spotkanie takie zawsze wywołuje we mnie emocje, ponieważ nigdy nie wiem jak Panie będą reagować na wiersze . Okazało się , że Panie z wielką przychylnością wysłuchały moich wierszy. Widziałam też łezki w oczach, świadczące o tym, że były wzruszone treścią wierszy. Jak zwykle staram się je również rozweselić , czytając im fraszki i limeryki. Gromkie śmiechy świadczyły ,że udało mi to osiągnąć. W podziękowaniu otrzymałam jajko wielkanocne ręcznie zrobione i ładną laurkę ..
________________________________________________________________________________________________

Przed chwilą otrzymałam zdjęcia od wychowawczyni p. Kamili Jęśkowiak ze spotkania w dniu 31. 03. 2016 r.z klasy 2 g Szkoły Podstawowej nr 7 w Lesznie. Na spotkanie zostałam zaproszona właśnie przez wychowawczynię p. Kamilę. Dzieci były bardzo aktywne. Na zadawane pytania odpowiadały spontanicznie i bardzo chętnie. Atmosfera była bardzo miła , czytałam moje wiersze, opowiadałam o zwierzęta. Dzieci mówiły o swoich zwierzętach. Potem dzieci prosiły o wpisywanie dedykacji do zeszytów od polskiego i do pamiętników. Musiałam również kilku dzieciom narysować motylki i różyczki. Od dzieci otrzymałam duży bukiet tulipanów. Ja ze swej strony zostawiłam do biblioteki klasowej trzy tomiki moich wierszy. Jak w zwyczaju już jest zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie.
________________________________________________________________________________________________

 W dniu dzisiejszym 26.04.2016 r. na zaproszenie Dyr mgr Danuty Harasim, a także wychowawcy klasy Pana mgr Tomasza Wałowicza, odbyłam lekcję poetycką z 6 klasą Zespołu Szkół , Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Święciechowie.Młodzież z wielką uwagą słuchała o poezji , jak powstają wiersze , jaką poezję piszę . Czytałam im wiersze liryczne, fraszki , kilka limeryków, a także z chęcią wysłuchali trzy bajki dla dzieci. Myślę, że podobało się spotkanie , bo prosili o przedłużenie spotkania.Poszli do Pani katechetki, żeby odstąpiła swoją godzinę na poezję. PanI Jolanta zgodziła się i sama przyszła, aby posłuchać poezji. Na zakończenie zrobiliśmy dwa zdjęcia. Jutro będzie drugie spotkanie w tej szkole z klasą 3 . Myślę,że będzie również udane .

________________________________________________________________________________________________

Dzisiaj 27.04 znowu się działo w Zespole Szkół w Święciechowie. Miałam poetyckie spotkanie w klasie trzeciej. Pani mgr Katarzyna Malcherek jest bardzo oddana dzieciom. Zainicjowała, aby dzieci pisały recenzje przeczytanych książek. Byłam w wielu szkołach i pierwszy raz spotkałam się, że dzieci prowadzą Zeszyt biblioteczny, w którym piszą recenzje i robią rysunki do przeczytanych książek. W takie zeszyty wpisywałam dzisiaj dedykacje na pamiątkę naszego spotkania.Otrzymałam piękne podziękowanie i tulipany Emotikon grin Potem była druga część spotkania,którą prowadziła Pani mgr Barbara Trybała w tej cześci dzieci z klas drugiej i trzeciej, przystąpiły do konkursu dobrego czytania. Czytały moje wiersze. Wśród czytających wybrałyśmy 1, 2, 3, miejsce i wyróżnione , były też dyplomy za udział i nagrody. Takie spotkania zostawiają niezatarte wrażenia.

_______________________________________________________________________________________________

Na zaproszenie Przedszkola nr 15 w Lesznie miałam w dniu 12. 05 2016 r. przemiłe spotkanie z maluszkami. Spotkanie to sprowadzało się do tego, że dużo było zabawy i śpiewu. Raczej opowiadania o zwierzętach, niż czytania wierszy. Takie maluszki mają niedużą pojemność przyjmowania wiadomości. Trzeba do nich dotrzeć poprzez zabawę śpiew i bezpośredni kontakt. Myślę, że mi się to udało. Dzieci zgromadziły się wokół mnie , każde musiałam uściskać, przytulić .Otrzymałam od nich kwiat ,który nigdy nie zwiędnie, bo ręcznie zrobiony i order uśmiechu ( Broszkę )Było to spotkanie , które ładuje akumulatory i raduje serce :D

_______________________________________________________________________________________________

Z wielką przyjemnością zawitałam do Szkoły Podstawowej nr 9 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lesznie .W dniu 30. maja 2016 r. na zaproszenie wychowawczyni p. Alicji Makałowskiej odbyłam spotkanie poetyckie w klasie III.D, a w dniu 03.czerwca 2016 r. na zaproszenie wychowawczyni p .Renaty Mateckiej miałam spotkanie poetyckie w klasie III.B.W obu klasach spotkanie przebiegło w serdecznej i miłej atmosferze. Dzieci w skupieniu i z zainteresowaniem słuchały strof napisanych dla dzieci. Były bardzo starannie przygotowane, zadawały ciekawe pytania, na które starałam się wyczerpująco odpowiedzieć. Dzieci grzeczne i elokwentne. Uczeń kl .III.D Fabian zaprojektował laurkę z moim wizerunkiem. Wydrukowano 50 sztuk, podpisałam je i wszystkie dzieci z obu klas otrzymały laurkę na pamiątkę spotkania poetyckiego. Obie klasy otrzymały ode mnie tomiki wierszy do biblioteki klasowej. Dzieci obdarowały mnie kwiatami i drobnymi upominkami, Otrzymałam również piękne podziękowania od klas i Pa[K1] ń Wychowawczyń, a także od Dyr. Szkoły Pani mgr Ewy Malinowskiej. [K2]  Na zakończenie zrobiliśmy w obu klasach pamiątkowe zdjęcia Takie spotkania zostają na zawsze w zielniku pamięci.

_______________________________________________________________________________________________

Dzisiaj 07.06.2016 r. zostałam zaproszona do Przedszkola w Jabłonnie, wioski nie daleko Rydzyny. Przyjechała po mnie p. mgr Agnieszka Schmit wychowawczyni dzieci ze wsi Pomykowo, które przyjechały autobusem do Jabłonny. Autobusem przyjechały również dzieci z Kłody z wychowawczynią p. mgr Moniką Kirszke .Przywitała nas p. mgr Grażyna Klefas wychowawczyni przedszkola w Jabłonnie. Dzieci przeurocze z widocznym zainteresowaniem słuchały wierszy i opowiadań o zwierzętach. Same pięknie zaśpiewały dwie piosenki. Kontakt z dziećmi był bardzo serdeczny i miły Od dzieci na pożegnanie  otrzymałam naręcza kwiatów, ogrodowych , polnych, a także uściski i całusy. Ja ze swej strony podarowałam dzieciom tomiki wierszy . Potem były robione zdjęcia. Dzieci otrzymały poczęstunek, następnie dzieci wspólnie się bawiły, a my z Paniami przekazywałyśmy sobie różne doświadczenia odnośnie małych dzieci. Wspomnienie z takiego spotkania ciepłem opromienia serce .


 
W dniu 07.XI. 2016 r. z inicjatywy Europosłanki Krystyny Łybackiej odbyłam  spotkanie poetyckie w Stowarzyszeniu „ Wygraj Siebie” we „Wrzosowym Zakątku” . Przybyli seniorzy z uwagą słuchali wierszy, a potem fraszek i limeryków .Było miło i wesoło. Całe spotkanie uświetnił Grzegorz Herman swoim śpiewem i grą na gitarze. Dobrze jest spotykać się z ludźmi , aby dawać im radość.


 W ramach Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu w dniu,09.XI. 2016 r. odbył się XXII Dzień Leszczyński pt. „Poranek Poetycki Pod Ratuszową Wieżą”. Na spotkanie przybyli poeci : tłumacz, publicysta, doktor nauk fizycznych poeta  wietnamski Lam Quang My, poeta i krytyk literacki Andrzej Gnarowski z Warszawy, Andrzej Szmal poeta, biolog ,fotograf podróżnik i śpiewak. Od Cwierćwiecza wyjeżdżający do Laponii zafascynowany jej lasami, bagnami, górami i ludźmi. Madga Pocgaj Z Poznania poetka plastyczka, z zamiłowania fotograf. Do tej grupy zostałam przydzielona. Leszno reprezentowali: Kamila Maria Kampa poetka , fotograf i grafik. Poetka Eleonora Biberstajn, Poetka Maria Urban, poeta Stanisław Kruk oraz poeta, prozaik, regionalista i popularyzator gwary poznańskiej Gabriel Roszak z Rydzyny. Wszyscy poeci prezentowali swoją twórczość. Następnie pierwsza grupa udała  się na lekcje poetyckie. Potem spotkaliśmy się jeszcze przy obiedzie, prowadząc miłe pogaduszki J


 W ramach Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu dniu 09. XI. 2016 r. odbyłam spotkanie  w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie. Spotkanie odbyło w dwóch klasach I TOR oraz IV TTI. Szybko nawiązałam kontakt z młodzieżą. Spotkanie takie daje dużo radości. Młodzież serdeczna, otwarta, komunikatywna. Na zakończenie zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia. W podziękowaniu otrzymałam książkę wydaną w 2012 r. z okazji Jubileuszu Zespołu Szkół Elektroniczno – Telekomunikacyjnych w Lesznie.W dniu 21. XI. 2016 r. odbyło się spotkanie w Klubie Seniora przy ul Korczaka w Lesznie. Towarzyszył mi bardzo przeze mnie lubiany Pan Grzegorz Herman , który swoją muzyką i śpiewem uświetnił to popołudnie. Miło było się spotkać z ludźmi, którzy lubią słuchać poezję. Jak mam w zwyczaju wpierw przedstawiłam wiersze liryczne. Potem przeczytałam kilka zabawnych wierszy , fraszek i limeryków. Myślę, że gromki śmiech seniorów odzwierciedlił ich stan ducha . Życie nie rozpieszcza ludzi wcześniej urodzonych, dlatego chętnie się śmieją, a mnie serce rośnie, że potrafię wywołać uśmiech na ich twarzach.W dniu 22. XI. 2016 r .Zostałam zaproszona do Szkoły Podstawowej nr 9 do klasy II g. im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lesznie To spotkanie było znowu bardzo piękne. Dzieci takie radosne i miłe. Słuchały wierszy , a także opowiadań o moich psach i kotach, które kiedyś miałam. Dwie dziewczynki deklamowały wiersze, a potem wszystkie śpiewały i tańczyły tak radośnie , że na sercu robiło się ciepło .Śpiewały i tańczyły trzykrotnie. .Kiedy wychowawczyni p. Lidia Wlekły zrobiła nam wspólne zdjęcie, dzieci okrążyły mnie i zadawały pytania, niektóre bardzo ciekawe. Przy okazji dzieci przytulały się do mnie co może świadczyć, żeśmy się wszyscy bardzo polubili, łącznie z p. Wychowawczynią. Takie spotkanie zostawia trwały ślad w wiernej pamięci.


Dzisiaj 07.02. 2017 r. o godz. 11.30 zostałam zaproszona na półkolonie do Szkoły nr 2. Ponieważ ostatnio nie domagam mało wychodzę, ale dzieciom nie mogłam odmówić.Pojechałam taksówką.Spotkanie już na wstępie było bardzo zabawne, bo kiedy dzieci weszły do klasy, jeden chłopiec na mój widok powiedział : królowa angielska, Elżbieta. Było dużo śmiechu. Potem spotkanie potoczyło się w miłej atmosferze. Jak zwykle mówiłam dzieciom o zwierzętach, czytałam o nich wiersze. Chcę uwrażliwić dzieci, żeby kochały i szanowały zwierzęta, bo one są mądre i czują tak jak ludzie, ból ,cierpienie, potrafią się cieszyć i przekazać swojemu potomstwu wiedzę .Jedna z Pań nauczycielek robiła zdjęcia. Myślę,że wkrótce je tutaj umieszczę.Od dzieci otrzymałam aniołka i dwie pięknie zrobione frywolitki .

_______________________________________________________________________________________________

Dzisiaj w dniu 07.03.2017 r .miałam dwa spotkania w Przedszkolu Miejskim nr 10 Zielony Świat w Lesznie, w grupie Pszczółek i Motylków. Dzieci z jednej i drugiej grupy bardzo rozwinięte, mają dużo wiadomości. Zaśpiewały mi piosenki, mówiły wierszyki, a ja jak zwykle przybliżyłam im świat zwierząt, o których chętnie piszę. Na koniec zostały zrobiony zdjęcia. Od dzieci otrzymałam laurkę i motylka zrobionego z drzewa . Takie spotkania dają dużo radości.

_______________________________________________________________________________________________

 Dzisiaj 27.03.2017 r. na zaproszenie Pani Dyr. Edyty Kaczmarek z Przedszkola w Lipnie, miałam dwa spotkania z dwoma grupami maluszków i z dwoma grupami starszaków. Bardzo zabawnie było u maluszków. Ustawione w dwóch kołach zaprosiły mnie do środka . Zaczęły tańczyć i śpiewać, witając mnie jako panią wiosnę. Było to bardzo zabawne i wzruszające. Spotkania z grupą maluszków i starszaków były piękne, radosne. Tym razem czytałam im wiersze związane z wiosną, o zającu w kurniku, opowiadałam o zwyczajach zwierząt. Dzieci uważnie słuchały. Zrobiliśmy znowu zdjęcia. Od dzieci i p p. Dyrektor i wychowawców dostałam podziękowanie, piękne bukiety kwiatów i pojemnik na herbaty. Ja tak, jak mam w zwyczaju podarowałam dzieciom 4 tomiki wierszy dla dzieci.

_______________________________________________________________________________________________

W dniu dzisiejszym 29.03.2017 r. odwiedziłam Przedszkole nr 15 w Lesznie. Zaproszona przez Dyrekcję w ramach :" Cała Polska czyta dzieciom ", czytałam dzieciom moje wiersze. Były dwie grupy maluszków, " Smerfy" i "Kubusie Puchatki " .Wiadomo, że takie maluszki mają swoją pojemność słuchania wierszy, uznałam że lepiej opowiadać im różne historyjki o zwierzętach, wtedy słuchają uważnie, Poprosiłam, żeby mi coś zaśpiewały . Zrobiły to z wielką ochotą i to trzykrotnie. Spotkanie sprawiło nam wszystkim dużo radości . Na zakończeni e dzieci podarowały mi doniczkę z kwiatami własnoręcznie zrobioną. Ja zostawiłam im mój tomik wierszy.

_______________________________________________________________________________________________

Dzisiaj w dniu 03.04.2017 r. miałam drugie spotkanie w Przedszkolu nr 15 w Lesznie ze Starszakami . Były to dwie grupy Starszaków , bardzo zdolnych dzieci. Dzisiaj również czytałam dzieciom wiersze związane z wiosną. Opowiadałam o zwyczajach zwierząt. Mówiłam również, że nieraz jedna nazwa określa kilka rodzajów zwierząt.np .koń. Są konie do jazdy konnej, pociągowe, kucyki, ale jest też konik polny, konik morski. Dzieciom bardzo się to podobało. Zaśpiewały mi dwie piosenki. Dostałam piękne podziękowanie, które przeczytał jeden chłopiec i zrobiony słonecznik. Na pamiątkę spotkania zostawiłam dzieciom trzy tomiki wierszy .

_______________________________________________________________________________________________

W dniu 18 maja 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie w Lochach, odbyło się moje poetycko – muzyczne spotkanie pt. „Miłość i zauroczenie". Spotkanie prowadziły dwie młode osoby Roxana Lewandowska i Danuta Sikorska. Miłosne wiersze, wybrane przez siebie, deklamowali maturzyści : Sylwia Markowska, Angelika Maczuga, Katarzyna Wilecka i Jan Rybarczyk .Ja zadeklamowałam dwa swoje wiersze. Spotkanie uświetniła swoim pięknym głosem Pani Barbara Stencel .Pan Michał Lisiecki zachwycił grą na organach. Wszystkie utwory tak jak i wiersze mówiły o pięknej miłości. Licznie zebrana publiczność oklaskami wyraziła swoje uznanie i prosiła o bisy. Takie spotkanie na długo zostaje w wiernej pamięci.

_______________________________________________________________________________________________

W dniu 24 maja 2017 roku odbyłam spotkanie w Przedszkolu przy Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie. Szybko nawiązałam z dziećmi miły kontakt. Przeczytałam kilka wierszy. Opowiadałam o zwierzętach. Żeby uwrażliwić dzieci na krzywdę z jaką często spotykają się zwierzęta. Mówiłam , że zwierzęta też czują radość ból i cierpienie. Dzieci popisywały się śpiewem i wierszykami. W podziękowaniu za spotkanie otrzymałam od dzieci i wychowawczyń pięknie wykonaną laurkę oraz kwiaty orchidei .Dziękuję Paniom Przedszkolankom p.p. Danucie Sadowskiej, Halinie Żmudzie i Marcie Witkowskiej za zorganizowanie tak miłego spotkania.Na zaproszenie poetki Barbary Jendrzejewskiej, w imieniu p.Dyr Agnieszki Buzalskiej , w dniu 14.09.2017 r.miałam piękne spotkanie w Kawiarni Literackiej Modraczek w Bydgoszczy. Spotkanie prowadziła z wielką swadą i humorem Basia Jendrzejewska .Moje wiersze pięknie mówiły: Alicja Kuberska i Lucyna Siemińska, a fraszki Basia Jendrzejewska. Słuchałam swoich utworów w tak pięknym wykonaniu jak bym je pierwszy raz słyszała. Od Pani Małgorzaty Woźny artystki plastyka otrzymałam w jej wykonaniu piękny plakat mówiący o moim spotkaniu i drugi z podpisami uczestników spotkania. Na spotkanie przybyli koneserzy poezji ., którzy nie tylko słuchali, ale po spotkaniu z zainteresowaniem oglądali tomiki i je również kupowali. Dziękuję serdecznie wszystkim Pani Pani.Dyr A. Buzalskiej, p. Barbarze Jendrzejewskiej, Małgorzacie Woźny, Alicji Kuberskej, Lucynie Siemińskiej i wszystkim uczestnikom spotkania, że przybyliście , aby posłuchać mojej poezji  Zrobiliśmy również wiele pamiątkowych zdjęć 

_______________________________________________________________________________________________

Wczoraj 08.11.2017 r, miałam bardzo miłe spotkanie z dwoma klasami trzecimi w Szkole nr 7 w Lesznie. Dzieci chętnie słuchały wierszy o zwierzętach, same zasugerowały o jakich zwierzętach chcą słuchać .Przeczytałam im wiersz o lwie i lwicy, która strzygła głowę lwa i ogoliła go na łyso, co dzieci bardzo rozśmieszyło. Chętnie odpowiadały na zadawane pytania. Martwi mnie trochę, że dzieci zaczynają mówić niewyraźnie, bez dykcji. Mają dużą wiedzę co bardzo się im chwali .Są radosne widać to na załączonych zdjęciach Jak zwykle zostawiłam im 5 książeczek z wierszami dla dzieci D Od dzieci otrzymałam różyczkę w doniczce

_______________________________________________________________________________________________

Dzisiaj w dniu 03.stycznia 2018r. na zaproszenie przedszkolanki Pani Danuty Sadowskiej, odwiedziłam Oddział Przedszkola S.P. nr 9 w Lesznie, z siedzibą w Strzyżewicach. Były Maluszki i Starszaki. Czytałam im wiersze z nowego tomiku : "Baju,baju w zwierzęcym raju".Dzieci śpiewały piosenki o Mikołaju, kolędy śpiewaliśmy wspólnie. .Panie zrobiły kilka zdjęć , które pokażę w późniejszym terminie. Zostawiłam dzieciom trzy tomiki . Dzieci podarowały mi bukiecik kwiatów i śliczne podziękowanie,ze swej strony podarowałam trzy tomiki bajek.

_______________________________________________________________________________________________

16.stycznia 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka , zorganizowała mi promocję tomiku dla dzieci pt. Baju ,baju, w zwierzęcym Raju. Na spotkanie zostały zaproszone dzieci z klas drugich Szkoły Podstawowej nr 12 im. Stefana Groteckiego w Lesznie. Spotkanie rozpoczął vice -dyrektor biblioteki p. mgr Krzysztof Taciak. Powitał dzieci i nauczycielki, potem przedstawił mnie jako autorkę tomiku . Dzieci były bardzo miłe i grzeczne. Uważnie słuchały wierszy czytanych przez Natalię Matecką, jak również moich opowiadań o zwierzętach. Zadawały pytania , odpowiadały na moje zapytania.

Było bardzo miło i sympatycznie. Dziękuję Dyrekcji i wszystkim pracownikom Biblioteki za przygotowanie spotkania ,zapiękne zakładki do książek i cukierki dla dzieci :D

_______________________________________________________________________________________________

Dzisiaj w dniu 01.02.2018 r. na zaproszenie Pani Marleny Gumpert -Bok , miałam spotkanie poetyckie z trzema grupami dzieci z Przedszkola nr 13. w Gronowie. Były maluszki i dzieci, które w tym roku zaczną rok szkolny. Jak zawsze czytałam dzieciom wiersze o zwierzętach, a także opowiadałam o zwyczajach zwierząt ,że żwierzęta są mądre czują i dużo rozumieją. Nie wolno ich krzywdzić . Dzieci opowiadały o swoich pupilach, psach kotach ,a nawet w jednym domu trzymają modliszkę .Dzieci śpiewały ,tańczyły . Zadawały pytania .Na koniec zrobiliśmy wspólne zdjęcie. Każdej z grup zostawiłam po dwa tomiki wierszy Od dzieci otrzymałam kwiaty

_______________________________________________________________________________________________

.W dniu 06.04.2018 r. zostałam zaproszona do Przedszkola w Gronowie jako juror. W jury były również, Dyr Przedszkola p. Bogumiła Baryga ,p. Maria Urban oraz p .Iwona Ratajczak.Dzieci pięknie recytowały wiersze, poziom recytacji był wyrównany .Dla mnie było to szczególnie wzruszające, ponieważ dzieci recytowały moje wiersze .W nagrodę dostały prezenty ufundowane przez Przedszkole. Ja ze swojej strony ofiarowałam dzieciom tomiki wierszy. Takie spotkania dają energię do dalszego działania i spotkań , szczególnie z dziećmi .Jak przebiegł konkurs recytatorski można zobaczyć na zdjęciach, które wykonała jedna z pań wychowawczyń.

_______________________________________________________________________________________________

.•

Dzisiaj otrzymałam zdjęcia od Pań: Ewy Helińskiej i Izy Nowak ze spotkania w Szkole Podstawowej nr 12 im Stefana Groteckiego w Lesznie za które serdecznie dziękuję. Spotkanie odbyło się 10.04.2018 r. na zaproszenie p Dyr. Ireneusza Matłoki, który zaszczycił spotkanie swoją obecnościa. Spotkanie rozpoczęły dzieci , laureaci konkursu recytatorskiego, które z wyczuciem i pięknie recytowały wiersze Brzechwy i Tuwima. Zostałam przedstawiona dzieciom .Z częścią dzieci poznaliśmy się wcześniej na promocji mego tomiku "Baju, baju w zwierzęcym Raju", która odbyła się w styczniu w Lochach Biblioteki. Potem czytałam dzieciom wiersze z moich tomików, opowiadałam o zwierzętach, odpowiadałam na pytania. Jak zawsze podarowałam kilka tomików dla dzieci do biblioteki szkolnej.

________________________________________________________________________________________________

Krystyna Grys

27 lipca o 20:56 •

Dzisiaj w dniu 27.lipca 2018 roku, na zaproszenie Pani Mirelli Dziedzic, zawitałam do Szkoły nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza gdzie zorganizowano dzieciom półkolonie. Spotkanie było znowu profesjonalnie przygotowane przez Panią Mirellę. Wzruszyłam się kiedy mówiła o naszej współpracy , okazuje się , że współpracujemy już 18 lat. Na dowód tego Pani Mirella przeczytała wpis do pamiątkowej księgi jaki zrobiłam 18 lat temu, na poczekaniu ułożyłam wówczas wiersz D Nie pamiętałam go zupełnie Jedna z nauczycielek obecna na spotkaniu zrobiła zdjęcia,. Dzieci były bardzo grzeczne , słuchały z uwagą tego co im przekazywałam. Zadawały ciekawe i mądre pytania. Miło jest spotkać się z takimi dziećmi Od dzieci otrzymałam piękny bukiet kwiatów ,ja zostawiłam znowu kilka tomików wierszy dla klasy , biblioteki i najaktywniejszego dziecka.

_______________________________________________________________________________________________

W dniu 27 listopada 2018 roku z okazji 25 lat mojej twórczości poetyckiej zorganizowano mi benefis, który odbył się w Bibliotece Ratuszowej. Spotkanie ze swadą prowadzili Danuta Sikorska i dr Ryszard Biberstajn . Zagaił je bardzo dowcipnie dyr Miejskiej Bibl . Publicznej im. St. Grochowiaka w Lesznie Andrzej Kużmiński Spotkanie obfitowało w wiele niespodzianek. Z ekranu wiersz dla mnie powiedział poznański poeta dr Lech Konopiński. Wiersze ułożyli również Sabina Klak i Gabriel Roszak, moje wiersze mówiły dzieci i młodzież. Muzycznie uświetnili benefis Barbara Stencel przy akompaniamencie p. Przemysława Maćkowiaka .Niespodzianką było pojawienie się zaprzyjaźnionej ze mną Roxany Lewandowskiej studiującej w Hiszpanii. Następną niespodzianką był tort w kształcie i kolorze mojego fiata 126 p ufundowany przez prezydenta miasta Łukasza Borowiaka,a przekazali go wiceprezyden Piotr Jóźwiak i Tomasz Malepszy przewodniczący Rady Miejskiej. Piękne życzenia w imieniu prezydentów, radnych i mieszkańców i kilka miłych słów powiedział wiceprezydent Piotr Jóźwiak. Biblioteka Ratuszowa wypełniona była po brzegi przez moją rodzinę, przyjaciół, znajomych bliższych i dalszych. Otrzymałam ogrom kwiatów , zaśpiewano również sto lat. To był dla mnie wieczór wzruszeń i niespodzianek.

_______________________________________________________________________________________________

W dniu 14.01.2019 roku na zaproszenie nauczycielki Mirelli Dziedzic , odbyłam spotkanie poetyckie z dziećmi przebywającymi na feriach w Szkole nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza w Lesznie.Zajęcia z dziećmi prowadzą jeszcze p.p.Ewa Kowalska i Hanna Andrzejewska Dzieci było sporo.Mówiłam dzieciom o sposobie pisania wierszy. Zachęcałam do napisania wierszy marynistycznych na konkurs, który co roku odbywa się w szkole w maju. Mówiłam o tym,że mają rozwijać swoje zdolności i jeżeli przyjdzie im jakaś ciekawa myśl do głowy to mają sobie w brudnopisie zapisywać , bo to już może być wena twórcza. Przeczytałam dzieciom kilka wierszy ,a one miały potem za zadanie narysować to o czym im mówiłam. Na zakończenie dzieci, które mówiły wiersze otrzymały ode mnie w nagrodę tomiki.Dowiedziałam się, że panie zrobiły konkurs na najlepsze rysunki, które zostały również nagrodzone.Od dzieci otrzymałam wianek marynistyczny z rybkami.Na zakończenie zrobiliśmy wspólne zdjęcie . _________________________________________________________________________________________________________________________________ Dzisiaj w dniu 19.02.2019 r. miałam bardzo miłe spotkanie w Przedszkolu Miejskim nr 6.Na powitanie wyszła Pani Dyrektor Ewa Michałowska. w sali czekały już dzieci z p .p nauczycielkami :Liwią Mikołajczak, Aliną Pilarską, Katarzyną Kurzawska oraz p. pomocnicą wychowawczyń Martą Skrzypczak. Dzieci były z trzech grup, Jeżyków, Wiewiórek i Sówek zachowywały się bardzo grzeczne, uważnie słuchały bajek i opowieści, a potem odpowiadały na pytania. Zdjęcia wspólnego nie mamy, bo jedna grupa musiała pójść na lekcję religii, Podarowałam dzieciom znowu bajeczki, a od Wychowawców i dzieci otrzymałam z podziękowaniem piękną laurkę i kwiaty. Zdjęcia zostały zrobione w czasie spotkania, które przedstawię w późniejszym terminie .Takie spotkania ładują moją energię i dają dużo radości. Dziękuję p. Dyrektor i Paniom Wychowawczyniom za obecność na spotkaniu i za przemiłą atmosferę :D ____________________________________________________________________________________________________________________________ Dziękuję serdecznie Pani Tereni Rękosiewicz i członkom stowarzyszenia "Wygraj Siebie" że zgodzili się wystąpić w wieczorze" Seniorzy dla seniorów" a także Panu Wilhelmowi Kisielewskiemu za piękną muzykę, która rozruszyła wszystkich gości w Bibliotece Ratuszowej w dniu 24.05. 2019 r.Pani Aldonie za przywitanie wszystkich uczestników :D Dziękuję koleżankom z Dyskusyjnego Klubu książki , znajomym i koleżankom z Liceum Pedagogicznego,To był miły i wesoły wieczór pełen wzajemnej życzliwości. Ja ze swej strony starałam się uprzyjemnić wieczór moimi wierszami , fraszkami i limerykami. Jeden mój wiersz o miłości powiedział Pan Wilhelm, a wiersz pt. "Matka" powiedziała Pani Danusia Dudziak.Zdjęcia robiła p.Terenia Rękosiewicz ___________________________________________________________________________________________________________________________ W dniu 22.05. 2019 r w Przedszkolu nr 6 odbył się konkurs recytatorki,pt."A ja jestem Polak mały ", na który jako przewodnicząca jury zostałam zaproszona przez Dyrektorkę Przedszkola Panią Ewę Michałowska . Dzieciom, które wygrały jako nagrody podarowałam moje bajki :D Zdjęcia wykonała Pani Anita Gorynia ___________________________________________________________________________________________________________________________ . Dzisiaj w dniu 29.05.2019 r.zaproszona przez nauczcielkę Oddziału Przedszkolnego przy SP nr 9 w Lesznie Panią Danutę Sadowską , miałam bardzo miłe spotkanie z przedszkolakami. Na spotkaniu była również nauczycielka Pani Hania, a Pani Marysia pomoc do dzieci robiła zdjęcia.Jeden z chłopców zapytał jak powstają książki. Zaspokoiłam jego ciekawość . Czytałam wiersze i opowiadałam również o zwierzętach jak mam w zwyczaju .Jedna z dziewczynek była bardzo aktywna za co dostała ode mnie tomik wierszy. Dzieci śpiewały nauczone w przedszkolu piosenki. Od dzieci otrzymałam piękny bukiecik kwiatów i równie piękne podziękowanie . Ja ze swej strony znowu zostawiłam w przedszkolu kilka moich tomików wierszy dla dzieci . Czuję się spełniona i naładowana energią. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Dzisiaj w dniu 07.06. 2019 r. na zaproszenie wychowawczyni grupy "Kangurków p. Iwony Dolaty odwiedziłam Miejskie Przedszkole Nr 18 w Lesznie" Sportowa Kraina". Spotkałam się z dwoma grupami dzieci: "Kangurkami" i "Pszczółkami", w której wychowawczynią jest p. Katarzyna Kril.Na spotkaniu była również przedszkolanka p. Katarzyna Pawlak . Dzieci było sporo , bardzo aktywne ,uśmiechnięte, chętnie zgłaszały się do odpowiedzi .Zaśpiewały wyuczone piosenki. Dzieci były miłe, rozgarnięte, odważne, nie skrępowane. W podziękowaniu otrzymałam laurkę i kwiat lawendy. Ja jak zwykle każdej grupie podarowałam trzy tomiki bajek z dedykacją . Na zakończenie zrobiliśmy wspólne zdjęcie. Nie mam zdjęcia z grupą "Pszczólek "ponieważ Pani Kasia zrobiła je aparatem fotograficznym .pewnie dostanę je trochę później. Reszte zdjęć robiła p. Iwona Dolata Dziękuję serdecznie za to miłe spotkanie . ___________________________________________________________________________________________________________________________ W dniu 15.10.2019 r na zaproszenie Wychowawczyni p. Ewy Helińskiej, byłam gościem w Szkole nr 12 im .Stefana Grota Roweckiego .Swoją obecnością zaszczycił Dytektor szkoły p. Ireneusz Matłoka. Na spotkanie w sali zebrały się dzieci z klas 1- 3 .Spotkanie zorganizowały p. p .Ewa Helińska, Mirrela Kubacka, Bogusława Michalska, Izabela Zeinab, Ewą Zerek. Pani Ewa Helińska otwarła spotkanie, powiedziała dzieciom kilka słów o mnie . Potem głos zabrała dziewczynka , która z wielką elokwencją przywitała mnie serdecznie czym byłam bardzo wzruszona . Okazją spotkania była 100 rocznica przyłączenia Leszna Wlkp. do Macierzy ,Dzieci deklamowały moje wiersze o Lesznie. Potem dzieci, które najpiękniej deklamowały otrzymały Dyplomy uczestnictwa. Ja ze swej strony podarowałam każdemu ostatnio wydaną bajeczkę .Opowiedziałam im też trochę o Lesznie o sobie ,o czasach okupacji .Na zakończenie zrobiliśmy wspólne zdjęcie. Od dzieci otrzymałam piękne róże i bombonierkę . Za co teraz jeszcze raz dziękuję . ___________________________________________________________________________________________________________________________ W dniu 23.10.2019 roku na zaproszenie Pani Ewy Zielnik ,odwiedziłam Szkołę Rolniczą klasę pierwszą. W klasie oprócz jednej dziewczyny byli sami chłopcy .Okazją do spotkania była 100 rocznica przywrócenia Leszna do Macierzy .Miałam mieszane uczucia, ponieważ nie wiedziałam jak będą reagować na to co mam do powiedzenia. Okazało się ,że to wspaniała młodzież, która z wielkim skupieniem była wsłuchana w to o czym mówiłam. a mówiłam o Lesznie dawniejszym , a także o czasach okupacji, o wywłaszczeniu mnie z rodzicami , jak to przebiegało, a potem o powrocie do Leszna. Przeczytałam wiersze o Lesznie i nie tylko. Przeczytałam również kilka fraszek ,żeby ich rozweselić. Limit czasu został trochę przekroczony ,Na zakończenie zrobiliśmy zdjęcia, które tu przedstawiam . Ze swej strony powiem, że spotkanie było bardzo piękne, Po spotkaniu czułam się spełniona. Dziękuję nauczycielom i młodzieży za to spotkanie. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Dzisiaj w dniu 12.02.2020 r. na zaproszenie p. dyr Beaty Lewandowskiej z przedszkola nr 19 im. Zielona Kraina miałam bardzo miłe spotkanie. Były dwie grupy dzieci :Smerfy i Kangurki. Dzieci z uwagą słuchały wierszy , a także moich opowieści .Rzeczowo odpowiadały na pytania. Potem zaśpiewały rekreacyjną piosenkę , która mi się bardzo spodobała, Jak zwykle zostawiłam dzieciom tomiki wierszy. Od dzieci otrzymałam bombonierkę . Takie spotkanie znowu naładowało moje akumulatory. To chwile niezapomniane .Na zakończenie p. Beata Swojak zrobiła zdjęcia. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Dzisiaj w dniu 24.02.2020 r w ramach " Cała Polska czyta dzieciom" na zaproszenie p. mgr Katarzyny Kazmierczak dyr. Miejskiego Przedszkola nr 15 odbyłam spotkanie z dwoma grupami dzieci " Duszków" i "Tygrysków" .Obecne były również wychowawczynie grup p.mgr Ewa Masztalerz i p. mgr Natalia Zielińska. Dzieciom przeczytałam kilka moich wierszy , które mówią o życzliwości i przyjaźni. Higienie osobistej o opiece nad zwierzętami . Dzieci bardzo żywiołowo, zaśpiewały piosenkę, a potem powiedziały piękny wiersz o Lesznie . Na zakończenie zrobiliśmy wspólne zdjęcia. Dla każdej z grup zostawiłam książeczkę z wierszykami o „Dziwnej Babie Jadze”. Od dzieci otrzymałam starannie zrobioną Różą i piękną laurką .Zdjęcia zrobiła p. mgr Natalia Zielińska. __________________________________________________________________________________________________________________________ W tym tygodniu w dniu 02.03.2020 roku na zaproszenie p.mgr Moniki Glapiak ,dyrektorki Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie, miałam spotkanie z dziećmi z klas 1 a, i 2 b , Szkoły Podstawowej w Drobninie. Spotkanie było profejonalnie przygotowane .Atmosfera w Centrum bardzo przyjazna. Dzieci bardzo miłe, grzeczne na wysokim poziomie . Odpowiadały rozsądnie na moje pytania. Jak zwykle czytałam im różne wiersze, opowiadałam o zwyczajach zwierząt . Na zakończenie zrobiliśmy wspólne zdjęcie. Panie bibliotekarki wycięły z kolorowego papieru małpki, na których były wpisane moje wiersze o małpkach ,na których wpisałam dedykacje . Na pamiątkę dzieci otrzymały małpki do domu. Były też dzieci, które chciały nabyć tomiki. Dla czytelników biblioteki zostawiłam dwa tomiki i jedną książkę. Od dzieci otrzymałam piękną doniczkę z cyklamenami Pani dyrektor, Bibliotekarkom i Paniom nauczycielkom z serca dziękuję za organizację spotkanie, za miłą atmosferę i serdeczność. Pozdrawiam wszystkich słonecznie również kochane dzieciaczki ____________________________________________________________________________________________________________________________ Dzisiaj w dniu 10.03.2020 r. odwiedziłam Przedszkole „ Kolorowy Świat”, do którego chodzi mój prawnuk Maksio. Dzieci nie było dużo, ponieważ biedactwa chorują. Dzisiejsze spotkanie to był kolorowy zawrót głowy. Dzieciaczki podchodziły ,żeby się ze mną przywitać. Była to grupa Maluszków – Tygrysków. Musiałam wybrać dla nich specjalne wiersze, bo takie maluszki mają małą pojemność przyjmowania wiadomości. Jednak z uwagą słuchały wierszyków .Odpowiadały na pytania. Zaśpiewały piosenkę, a jeden chłopczyk powiedział wierszyk .Na spotkaniu były Panie Ania, Aga i Natalia. Na koniec zrobiliśmy wspólne zdjęcie. Dostałam od nich laurkę .Ja podarowałam im cztery tomiki wierszy dla dzieci.