Miłość i zauroczenie

Redaktor: Dariusz Tomasz Lebioda

Skład i łamanie : Tomasz Lebioda

Fotografia autorki: Bogusław Marciniak

Copyright by Krystyna Grys, Bydgoszcz 2014

Biblioteka „ Tematu”nr 74

ISBN 978-83-60943-47-2

Wyższej Szkole Humanistycznej

im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

w Lesznie za finansowe wsparcie

serdeczne podziękowanie składa autorka

  

 

  

 

Czytaj więcej...

Jak podanie ręki

okadka119

Projekt okładki - przodu :Maria Magdalena
Pocgaj, Tyłu: Danuta Witkowska
Tłumaczenie : Lidia Ligęza
Skład : Dariusz Tomasz Lebioda
Drukarnia /Presis  P r o f e s
Seria wydawnicza : Libra, Związek Literatów Polskich

 Jak podanie ręki

okadka118

Projekt okładki: Danuta Witkowska
Tłumaczenie: Cseby Geza - język węgierski
Skład: Tomasz Brończyk
Redakcja : Danuta Bartosz, Kalina Izabela Zioła, Geza Cseby
Drukarnia: Totem s.c./Druk cyfrowy Jacewska 89, 88 - 100 Inowrocław
Seria wydawnicza: Libra, Związek Literatów Polskich w Poznaniu


 Moje oswojone okolice

Projekt okładki i skład komputerowy: Drukarnia HAF - Irena Wałachowska
Korekta: Janina Małgorzata Halec
Fot. Na okładce: Rafał Domagała

 .

 

Czytaj więcej...

luty 2013 - Radio Emaus w Poznaniu

część 1

część 2

część 3

10 marca 2013 - Radio Emaus w Poznaniu

część 1

część 2

część 3

Posłuchaj bicia serca

 Wiersze nagrane z okazji 90-cio lecia Związku Literatów Polskich w Poznaniu.

część 1

część 2

część 3

Smak życia

Wydawca :  Biblioteka "Tematu" nr 50 Bydgoszcz 2011 r.,
Redaktor: Dariusz Tomasz Lebioda,
Fotografia na okładce: Dariusz Tomasz Lebioda
s. 131

Prezydentowi Miasta Leszna

Panu Tomaszowi Malepszemu

oraz Wyższej Szkole Humanistycznej

im.Króla St.Leszczyńskiego w Lesznie

najserdeczniejsze podziękowanie

za sponsorowanie niniejszej książki składa autorka

Czytaj więcej...

Życie jak dmuchawiec

Wspólwydawcy: Wyższa Szkoła Humanistyczna im.Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, Drukarnia H A F w Lesznie
Zdjęcia: Edward Baldys
86 str.
Rok wydania; 2009

Czytaj więcej...

Partytura ciszy

Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie, Leszno 2006, s.62

Redakcja: Barbara Głowinkowska
Zdjęcie: Edward Baldys
Opracowanie plastyczne: Jerzy Konieczny
Skład i druk: Grukarnia HAF w Lesznie

 
Czytaj więcej...

Oswojone okolice

Wydawnictwo CICER, Leszno 2006, s. 78
Redakcja:Janina Malgorzata Halec
Korekta:Ewa Bartkowiak
Fotografie:Jacek Wojciechowski
Wydano ze środków Urzędu Miasta Leszna

Czytaj więcej...

Maski czasu

Biała i Kolorowa Seria Poetycka
pod red.Nikosa Chadzinikolau
str.56
Okładka:Agata Borowiec
Rok wydania: 2002

Czytaj więcej...

Osaczone uczucia

Wydawca: Poeticon ZLP - Poznan 2001, Okladka: Agata Borowiec, s.56

Zdjęcia: Zofia Kocur
Biała i kolorowa Seria Poetycka
pod red. Nikosa Chadzinikolau


Czytaj więcej...