Jak podanie ręki

okadka118

Projekt okładki: Danuta Witkowska
Tłumaczenie: Cseby Geza - język węgierski
Skład: Tomasz Brończyk
Redakcja : Danuta Bartosz, Kalina Izabela Zioła, Geza Cseby
Drukarnia: Totem s.c./Druk cyfrowy Jacewska 89, 88 - 100 Inowrocław
Seria wydawnicza: Libra, Związek Literatów Polskich w Poznaniu