Jak podanie ręki

okadka119

Projekt okładki - przodu :Maria Magdalena
Pocgaj, Tyłu: Danuta Witkowska
Tłumaczenie : Lidia Ligęza
Skład : Dariusz Tomasz Lebioda
Drukarnia /Presis  P r o f e s
Seria wydawnicza : Libra, Związek Literatów Polskich